De formade 1900-talet - design a - ö

Brittisk arkitekt och möbelformgivare, 1868-1928. Knappt, stramt formspråk, inspirerad av nygotiken och Japan. Förgrundsgestalt för den geometriska jugendstilen. Påverkade särskilt de s k secessionistera i Wien. Berömd för privatbostaden Hill House 1903 och The Glasgow School of Art 1909. Gjorde även inredningen i sina hus, eftersom han ville förena byggnaden och innehållet till ett komplett konst­verk. Form­gav glas, textilier och metallarbeten. Tog avstånd från Arts & Crafts-rörelsens hantverksideal. Hans formspråk byggde på kontrasten mellan räta linjer och mjukt böjda kurvor. Ri­tade stolar med raka, höga, utdragna ryggar. Samarbetade med formgivaren och hustrun Margaret Macdonald. Möblerna fick en renässans på 1950-talet. Cas­sina har rättigheten till hans möbler. Lästips: Howarth, Charles Rennie Macintosh and The Modern Movement, 1953; Billcliffe, Char­les Rennie Mackintosh: The Complete Furni­ture, Furniture Drawings & Interior Designs, 1979; Sparke, Design: 1900-talets pionjärer, 1999; McKean, Charles Ren­nie Mackintosh, 2000; Swinglehurst, Char­les Rennie Mackintosh, 2001; Form 1969; Antik&Auktion 2003:12.
_ _ _

Hemsida för Charles Rennie Mackintosh >>> 

På Youtube:

 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre