De formade 1900-talet - design a - ö

Brittisk arkitekt och möbelformgivare, 1868-1928. Knappt, stramt formspråk, inspirerad av nygotiken och Japan. Förgrundsgestalt för den geometriska jugendstilen. Påverkade särskilt de s k secessionistera i Wien. Berömd för privatbostaden Hill House 1903 och The Glasgow School of Art 1909. Gjorde även inredningen i sina hus, eftersom han ville förena byggnaden och innehållet till ett komplett konst­verk. Form­gav glas, textilier och metallarbeten. Tog avstånd från Arts & Crafts-rörelsens hantverksideal. Hans formspråk byggde på kontrasten mellan räta linjer och mjukt böjda kurvor. Ri­tade stolar med raka, höga, utdragna ryggar. Samarbetade med formgivaren och hustrun Margaret Macdonald. Möblerna fick en renässans på 1950-talet. Cas­sina har rättigheten till hans möbler. Lästips: Howarth, Charles Rennie Macintosh and The Modern Movement, 1953; Billcliffe, Char­les Rennie Mackintosh: The Complete Furni­ture, Furniture Drawings & Interior Designs, 1979; Sparke, Design: 1900-talets pionjärer, 1999; McKean, Charles Ren­nie Mackintosh, 2000; Swinglehurst, Char­les Rennie Mackintosh, 2001; Form 1969; Antik&Auktion 2003:12.
_ _ _

Hemsida för Charles Rennie Mackintosh >>> 

På Youtube:

 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: