De formade 1900-talet - design a - ö

Textilkonstnär, 1873-1941. En formens och kompositionens mästare och centralgestalt inom den moderna svenska textilkonsten. Lärde känna den skånska textilskatten vid Kulturens vävskola 1902-05. Chef för Hemslöjden i Mal­mö 1905-11 och föreståndare för Svensk Hem­slöjds vävskola i Vittsjö 1913-18. Inspi­rerades av Lilli Zickerman att producera flossa- och rölakansmattor med utgångspunkt från gamla mönster. Startade egen väv­verk­stad i Båstad 1919. Till hennes stora verk hör bonaderna Staffan Stalledräng 1909 och En­hör­ningen i skogen från 1910-talet; mattorna Vit botten, rölakan före 1919, Svarta träd­gårds­mattan, flossa 1923, Ängarna, flossa 1928, Ståndaren 1928, Blå heden, rölakan 1931, Bruna heden, rölakan 1931, Rutmattan, rölakan 1931, Nypon­blomman, rölakan 1932, Porslins­mattan, rölakan 1932, Munka-Ljung­by, rölakan 1933, Tusenskönan, flossa 1933, Örtagården, flossa 1934, Blåringen, flossa 1942, m fl. Verkstaden ombildades efter hen­nes död 1942 till Märta Måås-Fjetter­ström AB. Lästips: Wetter­gren, Märta Måås-Fjetterström och hennes efterträdare, 1951; Mattor, vävnader, 1962; Lundgren, Mär­ta Måås-Fjetterström och väv-verkstaden i Båstad, 1968; Kulturen 1980 (Sankt Göran och draken); Bergman, Märta Måås-Fjetter­ström : en mästare och nyskapare inom tex­til­konsten, 1990; Svenska textilier 1890-1990, 1994; Magnusson, Var vid gott mod! : Mär­ta Måås- Fjetterströms liv och verk, 1995; Form 1931, 1940, 1969, 1990:2; Hemslöjden 1990:3. Hemsida.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: