De formade 1900-talet - design a - ö

Textilkonstnär, 1873-1941. En formens och kompositionens mästare och centralgestalt inom den moderna svenska textilkonsten. Lärde känna den skånska textilskatten vid Kulturens vävskola 1902-05. Chef för Hemslöjden i Mal­mö 1905-11 och föreståndare för Svensk Hem­slöjds vävskola i Vittsjö 1913-18. Inspi­rerades av Lilli Zickerman att producera flossa- och rölakansmattor med utgångspunkt från gamla mönster. Startade egen väv­verk­stad i Båstad 1919. Till hennes stora verk hör bonaderna Staffan Stalledräng 1909 och En­hör­ningen i skogen från 1910-talet; mattorna Vit botten, rölakan före 1919, Svarta träd­gårds­mattan, flossa 1923, Ängarna, flossa 1928, Ståndaren 1928, Blå heden, rölakan 1931, Bruna heden, rölakan 1931, Rutmattan, rölakan 1931, Nypon­blomman, rölakan 1932, Porslins­mattan, rölakan 1932, Munka-Ljung­by, rölakan 1933, Tusenskönan, flossa 1933, Örtagården, flossa 1934, Blåringen, flossa 1942, m fl. Verkstaden ombildades efter hen­nes död 1942 till Märta Måås-Fjetter­ström AB. Lästips: Wetter­gren, Märta Måås-Fjetterström och hennes efterträdare, 1951; Mattor, vävnader, 1962; Lundgren, Mär­ta Måås-Fjetterström och väv-verkstaden i Båstad, 1968; Kulturen 1980 (Sankt Göran och draken); Bergman, Märta Måås-Fjetter­ström : en mästare och nyskapare inom tex­til­konsten, 1990; Svenska textilier 1890-1990, 1994; Magnusson, Var vid gott mod! : Mär­ta Måås- Fjetterströms liv och verk, 1995; Form 1931, 1940, 1969, 1990:2; Hemslöjden 1990:3. Hemsida.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre