De formade 1900-talet - design a - ö

Belysningsföretag i Vittsjö i Skåne, grundat av Uno Kristiansson 1950.  Se Uno Kristiansson.
Brodern Östen Kristiansson var bildhuggare och inredningsarkitekt, 1927-2003. Ritade och tillverkade sina första möbler 1952 och samarbetade med bordern Uno och LUXUS fram till 1966, då han övertog fa­milje­företaget Vittsjö möbelfabrik 1966, som bytte namn till Östen Kristiansson AB. Verksam i företaget till 1988. Gjor­de bl a Taburett 203, Vilstol 204 i ek och läder 1954 och Combiserien 1961. Möblerna markandsfördes av LUXUS. Under 1970- och 80-talen tillverkades furumöbler. Lästips: Från slöjd och hantverk till möbelfabriker i Göinge, 1969.

Luxus_ _ _

Bo Sigeback Under Luxus tak. Brödraparet Uno och Östen Kristiansson med design för hem och offentliga miljöer 2008

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: