De formade 1900-talet - design a - ö

Bokkonstnär och målare, 1884-1949. Skick­lig kalligraf och bok­stavstecknare. Bokform­givare på Norstedts förlag 1916-49, skapade den klassiskt strama Norstedtsstilen. Ritade bl a Svenskt Tenns firmamärke 1924. Gav ut boken Bokstav och ande 1948. Lästips: Gram, Bokkonstnären Akke Kumlien : Tradition och modernitet, konst­närsidentitet och konstnärsroll, 1994; Form 1945, 1949; Scandinavian journal of design history 1995.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: