De formade 1900-talet - design a - ö

Bokkonstnär och målare, 1884-1949. Skick­lig kalligraf och bok­stavstecknare. Bokform­givare på Norstedts förlag 1916-49, skapade den klassiskt strama Norstedtsstilen. Ritade bl a Svenskt Tenns firmamärke 1924. Gav ut boken Bokstav och ande 1948. Lästips: Gram, Bokkonstnären Akke Kumlien : Tradition och modernitet, konst­närsidentitet och konstnärsroll, 1994; Form 1945, 1949; Scandinavian journal of design history 1995.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre