De formade 1900-talet - design a - ö

Sameslöjdare, 1894-1986. Fick stor betydelse för den samiska rotslöjdens överlevnad och ut­veck­ling. Döttrarna Margit Kitok Åström och Ellen Kitok Andersson har fortsatt utveckla rotslöjden till ett framstående konsthantverk. Lästips: Svensson, Asa Kitok och hen­nes döttrar, 1985; Form 1965; Hemslöjden 1989:5.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: