De formade 1900-talet - design a - ö

Författare, pedagog och samhällsdebattör, 1849-1926. Sam­man­fattade sin samhällsfilosofi i Lifslinjer, 1903-06. Tredje och sista delen ägnades skönheten, som hon tyckte försummades i industri­sam­hället. Hennes uppsats Skönheten i hemmet trycktes i Idun 1897 och i Verdandis skrift Skönhet för alla 1901. Hon propagerade för enkel heminredning i ljusa, klara färger, inspirerad av William Morris samt Karin och Carl Larssons Sund­born. Tog initiativ till två programutställningar på Arbetareinstitutet i Stockholm 1899, där inredningsmiljöer av bl a Alf Wallander och Carl Westman visades. Ellen Key har i hög grad påverkat svensk heminredning och formgivning under hela 1900-talet. Lästips: Bendt, Ett hem för själen : Ellen Keys Strand, ny utg 2001; Leng­born, Ellen Key och skönheten, 2002; Form 1977:4; Antik&Auktion 1994:5 och Sköna hem 2000:5 (om Strand).

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: