De formade 1900-talet - design a - ö

Dansk arkitekt och möbelformgivare, 1912-89. På 1930-talet känd för sitt modernist­iska och skulpturala formspråk. Frigjorde sig från tidi­gare dansk tradition och sökte ge sina möb­ler ett konstnärligt egenvärde inspirerad av den samtida konsten. Möblerna tillverkades oftast av Niels Vodder. Ansvarade för många utställ­ningar bl a danska avdelningen vid H55 i Helsingborg. HonRDI 1978. Lästips: Hjort, Arkitekten Finn Juhl, 1990; Finn Juhl, utställningskatalog, Japan 1990; Fiell, Scandinavian design, 2002.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: