De formade 1900-talet - design a - ö

Lisbet Jobs startade en keramisk verkstad 1931. Lisbet och Gocken Jobs öppnade till­sam­mans med modern Elisabet, butik i Stockholm 1933. Verk­sam­heten flyttades till Västanvik vid Leksand 1943. Brodern Peer började experimentera med textiltryck på 1930-talet, flyttade med till Dalarna och byggde en tryckeriverkstad och butik 1944. Syst­rar­na fortsatte med keramiken hela 1950-talet men övergick mer och mer till textil­tryck. De kända textiltrycken med blomstermotiv till­verkas fort­farande av släkt­företaget i Dalarna, den enda verkstad i Sverige som trycker textil för hand med handmålade schabloner.Peer Jobs fru Eva gjorde mönster och ledde verksamheten efter makens död 1989. Nu drivs företaget vidare av sonen Jesper med fru Åsa. Formgivare är Cecilia Hall och Eva Nordblom. Läs­tips: Rådström, Jobs: Berättelsen om en konstnärsfamilj, 1989; Form 1940, 1945; Antik&Auktion 2000:6; ASF. Hemsida: www.jobshandtryck.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre