De formade 1900-talet - design a - ö

Lisbet Jobs startade en keramisk verkstad 1931. Lisbet och Gocken Jobs öppnade till­sam­mans med modern Elisabet, butik i Stockholm 1933. Verk­sam­heten flyttades till Västanvik vid Leksand 1943. Brodern Peer började experimentera med textiltryck på 1930-talet, flyttade med till Dalarna och byggde en tryckeriverkstad och butik 1944. Syst­rar­na fortsatte med keramiken hela 1950-talet men övergick mer och mer till textil­tryck. De kända textiltrycken med blomstermotiv till­verkas fort­farande av släkt­företaget i Dalarna, den enda verkstad i Sverige som trycker textil för hand med handmålade schabloner.Peer Jobs fru Eva gjorde mönster och ledde verksamheten efter makens död 1989. Nu drivs företaget vidare av sonen Jesper med fru Åsa. Formgivare är Cecilia Hall och Eva Nordblom. Läs­tips: Rådström, Jobs: Berättelsen om en konstnärsfamilj, 1989; Form 1940, 1945; Antik&Auktion 2000:6; ASF. Hemsida: www.jobshandtryck.se

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: