De formade 1900-talet - design a - ö

Målare och keramiker, 1882-1981. Ritade glas för Orrefors 1916-17. Knuten till Rörstrand några år kring 1920; gjorde bl a en teservis. Deltog vid Hemutställningen 1917. Vid S:t Eriks Lervarufabriker i början av 1920-talet. Knuten till Bo Fajans 1925-56. Repre­sen­te­ra­de Bo Fajans vid Stockholmsutställningen 1930. Allmogemotiv vanliga i hennes tidiga kera­mik; senare mer strama former med matta och ibland ristade glasyrer. Lärare vid Slöjd­före­ningens skola 1922-45. Även formgivit textili­er för Licium och Handarbetets Vänner. Lästips: Schloss­­­man, Lergods­konstnärer, 1996; Boet 1929:7; Värend och Sunnerbo : kulturspridare i Kronoberg 1989:1.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: