De formade 1900-talet - design a - ö

Förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, registrerad 1943. Den första möbel­utställ­nings­hal­len invigdes 1953 och det första Ikea-varu­hu­set 1958 i Älmhult. Under 1950-talet skapade IKEAs låga priser irritation inom den svenska möbel­branschen och tidskriften Form vägrade införa annonser för företaget. Företaget utvecklades vidare med det första varuhuset utom­lands, i Oslo 1963, och med varuhuset i Kungens Kurva i Stockholm 1965. Den inter­natio­nella expan­sionen började med var­u­hus i Schweiz 1973 och 2001 hade Ikea 145 varuhus i 22 länder med nästan 2000 leverantörer i mer än 50 länder.

Under 1960-talet gick företaget in för att systematiskt testa sina möbler. Ikea blev en av de största bidragsgivarna till Möbelinstitutet och det starkaste stödet för Möbelfakta-systemet. I början av 1970-talet inrättade man ett eget möbellaboratorium under ledning av Bo Wadling.

Första generationens formgivare från 1950- och 60-talen var Karin Mobring, Gillis Lundgren, Erik Wörtz, Bengt Ruda och Tomas Jelinek. Man utvecklade ett eget sortiment av god klass och höll profilen med svensk enkelhet och god svensk möbeltradition även i utländska varuhues. Vivianne Sjölin, som arbetat för Borås Wäfveri i början på1970-talet, var pro­duktchef för textil från 1974 och ge­nom­förde en tydlig profilering av det textila sortimentet.

Grundaren Ingvar Kamprad publicerade sitt ”testamente” 1976: ”Vi ska erbjuda ett stort sortiment med god design och god funktion till priser som är så låga, att så många människor som möjligt har råd att köpa … Vårt bassortiment ska ha en egen profil, vara enkelt och rättframt som vi själva. De ska uttrycka god form, färg och glädje och ha en ungdomlig touch för alla som är unga i hjärtat i alla åldrar.”

Idag har Ikea övertagit marknaden för möbler för bostaden och fullföljt linjen från Swedish modern på 1930-talet. Under senare år har också PS-kollektioner lanserats med en mer uttalad design, kollektionerna 1995, 1999, 2001 och 2003 hade olika teman.

IKEAs designteam i Älmhult består av ca tio fast anställda formgivare, för närvarande Knut och Marianne Hagberg, Anna Efverlund, Maria Vinka, Nicolas Cortolezzi, Monika Mulder, Jon Karlsson m fl. Ett stort antal formgivare har arbetat och arbetar för Ikea på fri­lans­ba­sis: Tord Björklund, möbler mm från 1980. Katarina Brieditis, textil, "moderna dalahästar" mm, 1990-tal, Thomas Eriks­son, möbler för PS-kollek­tio­nerna, Niels Gammelgaard från 1975, Ehlén Johansson; Noburo Naka­muro designade fåtöljen Poem 1977, den är fort­farande i sor­ti­mentet med nam­net Poäng; Hjördis Olsson-Une och Char­lotte Rude från 1968; gjorde barnmöbler samt ”bollhaven” för väntande och lekande barn, sängen Adam 1972 samt barnstolen Dino 1973. Thomas Sandell med­verkade i PS-kollek­tio­ner­na.

Enstaka insatser: Tapio Wirkkala gjorde lampan Viisi, kuusi, näljä 1963, Viola Gråsten pläden Snark på 1960-talet, Göta Trädgårdh textilmönstret Majsol 1972 och Tiogruppen gjorde flera mönster på 1970-talet. Carl-Gus­taf Jahnsson ritade bestick och Margue­rite Walfridsson gjorde servis­mönster under 1970-talet, Sven Fristedt textil­mönster 1968-85, liksom Kajsa af Peter­sens och Anika Reuter­swärd. Johan Huldt, Matz Borg­ström och Jan Dranger gjor­de möbler un­der 1970-­­talet. Ann Wåhlström formgav ke­ra­­mik, Tom Hedqvist och Gun­nel Sahlin bi­drog till den första PS-kollek­tio­nen, liksom senare Gunilla Lager­hem Ull­berg. Lästips: Björk, IKEA : Entreprenören, affärs­idén, kul­turen; Kamprad & Torekull, Historien om IKEA, 1998; Polster, Designdirectory Scandinavia, 2001; Fiell, Scan­di­navian design, 2002; Form 1989:6, 1995:2, 1999:4; Scandina­vian journal of design history 1999. Hemsida: www.ikea.com www.ikea.se

_ _ _ _

Eva Atle Bjarnestam IKEA design och identitet 2009

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: