De formade 1900-talet - design a - ö

Grundades 1910 under namnet Andersson & Johansson. 1946-56 hette före­taget Holm och Bjurestig, Höganäskeramik. Företaget ombildades och fick sitt nuva­rande namn 1967. Man övertog ock­så Nyman & Nyman, Höga­näs­ke­ramik. Till­verk­ning av lergods fram till 1970. Därefter endast stengods­tillverkning. Slogs 1994 sam­man med Boda Nova till Boda Nova Höganäs Keramik AB. Formgivare: John Andersson satte sin prä­gel på företaget och produkterna från 1920-talet till 60-talet. Konstnären Ro­bert Nilsson gjorde re­liefer under 1940-talet, t ex Gud giver väx­ten. Övriga formgivare: Hertha Bengtson 1965-68, Signe Persson-­Melin 1967- , Ann Jansson 1969-79, Örjan Johansson, Anne Nilsson 1980-82, Mikael Björnstjerna, Marie-Louise Hellgren, Magnus Löfgren, Lovisa Wattman, Anna-Carin Wiktorsson, Anki Spets Verde, Carl-Johan Skogh, Malin Stenberg, Cecilia Stööp, Maria Uggla, Anna-Carin Wiktorsson m fl. Lästips: e Rehnberg, Höganäs keramik, 2003; Form 1999:6. 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre