De formade 1900-talet - design a - ö

Grundades 1910 under namnet Andersson & Johansson. 1946-56 hette före­taget Holm och Bjurestig, Höganäskeramik. Företaget ombildades och fick sitt nuva­rande namn 1967. Man övertog ock­så Nyman & Nyman, Höga­näs­ke­ramik. Till­verk­ning av lergods fram till 1970. Därefter endast stengods­tillverkning. Slogs 1994 sam­man med Boda Nova till Boda Nova Höganäs Keramik AB. Formgivare: John Andersson satte sin prä­gel på företaget och produkterna från 1920-talet till 60-talet. Konstnären Ro­bert Nilsson gjorde re­liefer under 1940-talet, t ex Gud giver väx­ten. Övriga formgivare: Hertha Bengtson 1965-68, Signe Persson-­Melin 1967- , Ann Jansson 1969-79, Örjan Johansson, Anne Nilsson 1980-82, Mikael Björnstjerna, Marie-Louise Hellgren, Magnus Löfgren, Lovisa Wattman, Anna-Carin Wiktorsson, Anki Spets Verde, Carl-Johan Skogh, Malin Stenberg, Cecilia Stööp, Maria Uggla, Anna-Carin Wiktorsson m fl. Lästips: e Rehnberg, Höganäs keramik, 2003; Form 1999:6. 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: