De formade 1900-talet - design a - ö

Höganäs AB, Höganäsbolaget,
Höganäsbolagets kärlfabrik
Världsledande tillverkare av metallpulver, främst för fordonsindustrier m fl, med anor från 1797. Uppbyggt kring kol- och lerfyndigheterna i nordvästra Skåne. Höganäsmetoden, uppfunnen 1910 av Sven Emil Sieurin, är grunden för pul­ver­­tek­no­­lo­gin. Höganäs lervaru- och stengodsfabrik, kärlfabriken, grundades 1832 med till­verkning av husgeråd i gult, blyglaserat lergods och salt­glaserat stengods. Producerade även engels­ka specialiteter som agatgods och basaltgods. Den danske skulptören Ferdinand Ring gjorde föremål i klassiska former av ljust, oglaserat lergods, s k orna­mentslera, 1856-69. Hans föremål, t ex ox- och häst­huvu­den som skulle placeras över stallingångar, var i pro­duktion fram till 1910. Tillverkning av konst­keramik: Albin Hamberg, Ottilia Adel­borg och Helmer Åslund/­Osslund 1896-97, Astrid Liljenberg-Sieurin 1912-15, Berndt Friberg som drejare 1915-18, Edgar Böck­man 1915-26; även konst­närlig ledare. All tillverkning av bruks- och konst­ke­ramik, utom det salt­glaserade stengodset, upphörde 1926-28. Detta till­ver­kas fortfarande av Höganäs Saltglaserat AB. Lästips: Weimarck & T Weimarck, Höganäskeramik, 1969; Antik & Auktion 2003:7/8.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: