De formade 1900-talet - design a - ö

Höganäs AB, Höganäsbolaget,
Höganäsbolagets kärlfabrik
Världsledande tillverkare av metallpulver, främst för fordonsindustrier m fl, med anor från 1797. Uppbyggt kring kol- och lerfyndigheterna i nordvästra Skåne. Höganäsmetoden, uppfunnen 1910 av Sven Emil Sieurin, är grunden för pul­ver­­tek­no­­lo­gin. Höganäs lervaru- och stengodsfabrik, kärlfabriken, grundades 1832 med till­verkning av husgeråd i gult, blyglaserat lergods och salt­glaserat stengods. Producerade även engels­ka specialiteter som agatgods och basaltgods. Den danske skulptören Ferdinand Ring gjorde föremål i klassiska former av ljust, oglaserat lergods, s k orna­mentslera, 1856-69. Hans föremål, t ex ox- och häst­huvu­den som skulle placeras över stallingångar, var i pro­duktion fram till 1910. Tillverkning av konst­keramik: Albin Hamberg, Ottilia Adel­borg och Helmer Åslund/­Osslund 1896-97, Astrid Liljenberg-Sieurin 1912-15, Berndt Friberg som drejare 1915-18, Edgar Böck­man 1915-26; även konst­närlig ledare. All tillverkning av bruks- och konst­ke­ramik, utom det salt­glaserade stengodset, upphörde 1926-28. Detta till­ver­kas fortfarande av Höganäs Saltglaserat AB. Lästips: Weimarck & T Weimarck, Höganäskeramik, 1969; Antik & Auktion 2003:7/8.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre