De formade 1900-talet - design a - ö

Dansk arkitekt, författare och kritiker, 1894-1967. Skapare av PH-lampan. Den första lampan kom i mitten av 1920-talet och tillverkades för Louis Poulsen. Den gjordes i tre olika varian­ter med skärmar i glas eller metall. PH5, den vanligaste modellen, kom 1958 och gjordes om något 1980. PH-lampor finns i olika modeller, som tak- golv- och vägglampa. Ljuset skulle av­skär­mas och samtidigt ge en bra belysning. Kotten, i koppar för offent­lig miljö, kom 1957-58; den har även gjorts i en mindre variant. Poul Henningsen ritade även byggnader och möbler i stålrör samt författade re­vy­texter. Skrev artiklar om Belysningens konst i Form 1946. Lästips: Hammerich, Lysmageren : En krønike om Poul Henning­sen, 1986; Taend! PH-lampens historie, 1994; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scan­di­navian design, 2002; Form 1959, 1964, 1975:2; Antik&­Auktion 2002:9.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: