De formade 1900-talet - design a - ö

Eg Svenska Slöjdföreningens utställning av inredning för smålägenheter, Liljevalchs konst­hall, i Stockholm 1917. Ett led i arbetet att öka samarbetet mellan konst och industri. Inspi­rationskälla var tyska Deutscher Werk­bunds verksamhet. 1916 utlystes en täv­ling för att få fram smålägen­heter, inred­ningar och bohagsartiklar i "ändamåls­enlig­het, pris­billig­het och smak­full form". Ett femtiotal före­tag presenterade den "vackrare var­dagsvara", som också blev namnet på föreningens första pro­paganda­skrift, skriven av Gregor Paulsson 1919. Elsa Gullberg, chef för Slöjdföreningens för­med­lingsbyrå, över­talade industrier att anställa konstnärer. Många arkitekter och konstnärer som ställde ut blev senare kända och etable­rade, t ex Carl Malmsten, Uno Åhrén, Edvin Ollers, Simon Gate, Edward Hald och Wil­helm Kåge. Utställningen kom att betyda mycket för den svenska form­giiv­ningens och inrednings­konstens utveckling. Lästips: Form 1917, 1947, 1970.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre