De formade 1900-talet - design a - ö

Eg Svenska Slöjdföreningens utställning av inredning för smålägenheter, Liljevalchs konst­hall, i Stockholm 1917. Ett led i arbetet att öka samarbetet mellan konst och industri. Inspi­rationskälla var tyska Deutscher Werk­bunds verksamhet. 1916 utlystes en täv­ling för att få fram smålägen­heter, inred­ningar och bohagsartiklar i "ändamåls­enlig­het, pris­billig­het och smak­full form". Ett femtiotal före­tag presenterade den "vackrare var­dagsvara", som också blev namnet på föreningens första pro­paganda­skrift, skriven av Gregor Paulsson 1919. Elsa Gullberg, chef för Slöjdföreningens för­med­lingsbyrå, över­talade industrier att anställa konstnärer. Många arkitekter och konstnärer som ställde ut blev senare kända och etable­rade, t ex Carl Malmsten, Uno Åhrén, Edvin Ollers, Simon Gate, Edward Hald och Wil­helm Kåge. Utställningen kom att betyda mycket för den svenska form­giiv­ningens och inrednings­konstens utveckling. Lästips: Form 1917, 1947, 1970.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: