De formade 1900-talet - design a - ö

En utställning om boendemiljön, som redovisade utveck­lingen sedan Stock­holms­utställningen 1930. Arran­gerades av Svenska Slöjdföreningen och Helsing­borgs stad. Föreningens ord­fö­ran­de Gotthard Johansson skrev program­met. Generalkommissarie var före­ning­ens vd Åke H Huldt, huvudarkitekter Carl-Axel Acking, Bengt Gate, Torbjörn Olsson och Sven Silow. Utställningen visade även nordisk konst­industri och konst­hantverk. Utställ­ning­en fick stor genom­slags­kraft med många besökare och bidrog till att göra 1950-talet till formgivningens årtionde. Läs­tips: Klein, Stockholmsutställningen 1930 & H55 - en jämförande studie, Konstvet inst, Sthlms univ HT 1997; Form 1955, 1985:7.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre