De formade 1900-talet - design a - ö

En utställning om boendemiljön, som redovisade utveck­lingen sedan Stock­holms­utställningen 1930. Arran­gerades av Svenska Slöjdföreningen och Helsing­borgs stad. Föreningens ord­fö­ran­de Gotthard Johansson skrev program­met. Generalkommissarie var före­ning­ens vd Åke H Huldt, huvudarkitekter Carl-Axel Acking, Bengt Gate, Torbjörn Olsson och Sven Silow. Utställningen visade även nordisk konst­industri och konst­hantverk. Utställ­ning­en fick stor genom­slags­kraft med många besökare och bidrog till att göra 1950-talet till formgivningens årtionde. Läs­tips: Klein, Stockholmsutställningen 1930 & H55 - en jämförande studie, Konstvet inst, Sthlms univ HT 1997; Form 1955, 1985:7.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: