De formade 1900-talet - design a - ö

Japansk keramiker, 1894-1978. En av initiativtagarna till mingei, folk­konst­rörelsen, i Japan och en av grundarna av Mingei-mu­seet i Tokyo. Utvecklade en egen keramisk stil inspirerad av folk­keramiken. Stor be­ty­del­se för keramik­konstens utveckling i hela världen. Utbyte med Bernard Leach i Stor­britannien samt Wilhelm Kåge och Stig Lind­berg vid Gustavsberg i Sverige. Lästips: Leach, Hamada, potter, 1990; Form 1971:2.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: