De formade 1900-talet - design a - ö

Silversmed, 1918 - 2006. Egen verkstad i Stock­holm från 1944. Bröt mot 1950-talets perfektionism med nyskapande, böljande corpusarbeten med infattade olsipade stenar mm. Kombinerade silver med andra material t ex akryl och porfyr. Skapade halssmycken under 1960-talet som blivit berömda, tunna olik­färgade guldblad hop­fogade som fågelfjädrar och översållade med ädelstenar. Gjort kyrksilver, t ex för Farsta och Vantörs kyrkor utanför Stockholm. Utvecklade ett nytt form­språk med ur­sprung­liga kärlformer och gamla tekniker efter vistelse i Afghanistan på 1970-talet . Läs­tips: Werkelid & H Dahlbäck Lutte­man, Birger Haglund, 1996; Form 1964.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: