De formade 1900-talet - design a - ö

Museet finns i de gamla fabrikslokalerna i Gustavsberg och drivs av Värmdö kommun. Samlingarna ingår sedan 2001 i Nationalmuseums samlingar.

---

För tillfället renoveras lokalerna och museet öppnas igen under 2020.