De formade 1900-talet - design a - ö

Gustavsbergs Porslinsfabrik grundades 1825 på Värmdö utanför Stock­holm. Ingick från 1978 i KF:s Industri AB. Hushållsproduktionen övergick 1987 till Wärtsilä för att 1991 övertas av Hackmankoncernen, som 1994 flyttade tillverkningen av hus­hålls­porslin från Gustavsberg. Företagets produk­tion av sanitetsporslin ingår fr o m 2000 i Villeroy & Boch. 1996 bildades HPF Gustavsberg AB (Hushålls­Porslins­Fabriken). HPF Gustavsberg inledde ett samarbete med Ingegerd Råman 1998 samt med Margareta Hennix. Övriga formgivare: Stina Juhlin 1997-, Maria Johansson 2000- och Catharina Kippel 2001-. 

De första konstnärliga medarbetarna vid Gustavsbergs porslinsfabrik var August Malm­ström, Mag­nus Isæus och Helmer Åslund/­­Osslund. Form­givare under 1900-talet: Gun­nar G:son Wen­nerberg 1895-1908, Josef Ekberg 1889-1945, Herman Neujd 1897-1906, Beata Mårtensson 1908-10, Elsa Enge­ström 1912-16, Wilhelm Kåge 1917-60, Berndt Friberg 1934-80, Stig Lindberg 1937-82, Ursula Printz 1939-51, Tyra Lundgren 1941-50, Calle Blomqvist 1943-71, Marie Simmulson 1945-49, Börje Skogh 1947- , Karin Björquist 1950-, Lisa Larson 1954-81, Anders Liljefors 1947-57, Britt-Louise Sundell 1954-81, Eje Öberg 1955-71, Sven Jonson 1934-80, Bengt Berglund 1960-76, Edward Lindahl (uggle­familj 1961), Marga­reta Hennix 1967-, Paul Hoff 1969-74, Sven Wejsfelt och Pia Rönn­dahl. Gustavsberg hade också en omfattande produktion av plastföremål, som formgavs av Per-Olov Landgren, Stig Lindberg, Carl-Arne Breger, Peter Pien m fl.

Gustavs­bergs Studio som bildades 1942 av Wilhelm Kåge och Stig Lindberg, öppnades 1974 som Keramiskt centrum, som med sitt porslins­mu­se­um byggdes om och återinvigdes 1991. Lisa Larson startade det egna företaget Keramik­stu­dion för konst­gods­tillverkning 1992.

Lästips: Arnö-Berg, Serviser från Gus­tavs­berg, 2:a uppl, 1985; Hald, utg, Gustavs­berg, verktyg för en idé : Hjalmar Olsons skildring av 60 års arbete, 1991; Lutteman, utg, Gus­tavsberg 150 år, 1975; Wikander, Kvin­nors och mäns arbeten : Gus­tavsberg 1880-1980, 1988; Fiell, Scandina­vian design, 2002; Linder, Gustavsberg, 2003; Lindblad, Bruksföremål av plast, 2004; Form 1925, 1943, 1975:10; Antik&Auktion 1996:2; 2002:9.

Hemsida Gustavsbergs porslinsfabrik.

Gustavsberg_ _ _ _

Gösta Arvidsson Gustavsberg - porslinet, fabriken, konstnärerna 2007

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre