De formade 1900-talet - design a - ö

Gustavsbergs Porslinsfabrik grundades 1825 på Värmdö utanför Stock­holm. Ingick från 1978 i KF:s Industri AB. Hushållsproduktionen övergick 1987 till Wärtsilä för att 1991 övertas av Hackmankoncernen, som 1994 flyttade tillverkningen av hus­hålls­porslin från Gustavsberg. Företagets produk­tion av sanitetsporslin ingår fr o m 2000 i Villeroy & Boch. 1996 bildades HPF Gustavsberg AB (Hushålls­Porslins­Fabriken). HPF Gustavsberg inledde ett samarbete med Ingegerd Råman 1998 samt med Margareta Hennix. Övriga formgivare: Stina Juhlin 1997-, Maria Johansson 2000- och Catharina Kippel 2001-. 

De första konstnärliga medarbetarna vid Gustavsbergs porslinsfabrik var August Malm­ström, Mag­nus Isæus och Helmer Åslund/­­Osslund. Form­givare under 1900-talet: Gun­nar G:son Wen­nerberg 1895-1908, Josef Ekberg 1889-1945, Herman Neujd 1897-1906, Beata Mårtensson 1908-10, Elsa Enge­ström 1912-16, Wilhelm Kåge 1917-60, Berndt Friberg 1934-80, Stig Lindberg 1937-82, Ursula Printz 1939-51, Tyra Lundgren 1941-50, Calle Blomqvist 1943-71, Marie Simmulson 1945-49, Börje Skogh 1947- , Karin Björquist 1950-, Lisa Larson 1954-81, Anders Liljefors 1947-57, Britt-Louise Sundell 1954-81, Eje Öberg 1955-71, Sven Jonson 1934-80, Bengt Berglund 1960-76, Edward Lindahl (uggle­familj 1961), Marga­reta Hennix 1967-, Paul Hoff 1969-74, Sven Wejsfelt och Pia Rönn­dahl. Gustavsberg hade också en omfattande produktion av plastföremål, som formgavs av Per-Olov Landgren, Stig Lindberg, Carl-Arne Breger, Peter Pien m fl.

Gustavs­bergs Studio som bildades 1942 av Wilhelm Kåge och Stig Lindberg, öppnades 1974 som Keramiskt centrum, som med sitt porslins­mu­se­um byggdes om och återinvigdes 1991. Lisa Larson startade det egna företaget Keramik­stu­dion för konst­gods­tillverkning 1992.

Lästips: Arnö-Berg, Serviser från Gus­tavs­berg, 2:a uppl, 1985; Hald, utg, Gustavs­berg, verktyg för en idé : Hjalmar Olsons skildring av 60 års arbete, 1991; Lutteman, utg, Gus­tavsberg 150 år, 1975; Wikander, Kvin­nors och mäns arbeten : Gus­tavsberg 1880-1980, 1988; Fiell, Scandina­vian design, 2002; Linder, Gustavsberg, 2003; Lindblad, Bruksföremål av plast, 2004; Form 1925, 1943, 1975:10; Antik&Auktion 1996:2; 2002:9.

Hemsida Gustavsbergs porslinsfabrik.

Gustavsberg_ _ _ _

Gösta Arvidsson Gustavsberg - porslinet, fabriken, konstnärerna 2007

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: