De formade 1900-talet - design a - ö

Textilkonstnär och formgivare, 1886-1984. Tillhör nyskaparna inom svensk textil och var aktiv från 1909 till början av 1970-talet. Gjorde en stor insats som chef för Svenska slöjd­fö­re­ning­ens förmed­lings­byrå av konst­närer till industrin 1917-24. Tack vare henne kom en rad kända konst­närer i kontakt med industrin, bland dem Edward Hald, Wilhelm Kåge och Carl Malmsten. Egen firma från 1927 för vävda och tryckta texti­lier och mattor. Var först i Sverige med att satsa på film­tryck. Anställde Richard Künzl, som be­tydde mycket för filmstryckets utveck­­ling. Gjorde den textila inredningen i bl a Stock­holms konserthus 1925, Göte­borgs råd­hus 1937 och Malmö stadsteater 1944. Samarbetade med Märta Afzelius 1928-39, t ex med bonaderna till Linköpings domkyrka. Lästips: Natio­nal­mu­se­um, ut­ställ­ningskatalog 1989:523; Svenska textilier 1890-1990, 1994; Fiell, Scandi­na­vian design, 2002; Form 1965, 1983:2 (även om Künzl), 1984:8, 1990:2.; Sköna hem 2004:9.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre