De formade 1900-talet - design a - ö

Textilkonstnär och formgivare, 1886-1984. Tillhör nyskaparna inom svensk textil och var aktiv från 1909 till början av 1970-talet. Gjorde en stor insats som chef för Svenska slöjd­fö­re­ning­ens förmed­lings­byrå av konst­närer till industrin 1917-24. Tack vare henne kom en rad kända konst­närer i kontakt med industrin, bland dem Edward Hald, Wilhelm Kåge och Carl Malmsten. Egen firma från 1927 för vävda och tryckta texti­lier och mattor. Var först i Sverige med att satsa på film­tryck. Anställde Richard Künzl, som be­tydde mycket för filmstryckets utveck­­ling. Gjorde den textila inredningen i bl a Stock­holms konserthus 1925, Göte­borgs råd­hus 1937 och Malmö stadsteater 1944. Samarbetade med Märta Afzelius 1928-39, t ex med bonaderna till Linköpings domkyrka. Lästips: Natio­nal­mu­se­um, ut­ställ­ningskatalog 1989:523; Svenska textilier 1890-1990, 1994; Fiell, Scandi­na­vian design, 2002; Form 1965, 1983:2 (även om Künzl), 1984:8, 1990:2.; Sköna hem 2004:9.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: