De formade 1900-talet - design a - ö

Tysk-amerikansk arkitekt, 1883 - 1969. En av förgrundsgestalterna inom den moderna arkitekturen och designen; en av dem som formade funktionalismen. Arbetade hos Peter Behrens från 1908. Eget arkitektkontor i Berlin från 1910. Formgav allt från lokomotiv 1913 till teservisen TAC för Rosenthal 1968. Ritade också inredningar, möbler, bilkarosser m m. Grundade och verkade som lärare och rektor vid Bauhaus-skolan 1915-27. Stor betydelse för 1950-talets USA-influerade arkitektur. HonRDI 1947. Lästips: Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999; Form 1940 (om hemmet).

_ _ _ _

Gropius2Gropius1

<<< Dennis Sharp Bauhaus, Dessau: Walter Gropius 2002
  
Gilbert Lupfer Walter Gropius 1883 - 1969 The Promoter of a New Form  2005 >>>

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: