De formade 1900-talet - design a - ö

Glaskonstnär och målare, 1883-1945. Till Orrefors 1916. Gjorde de första graalglasen tillsammans med glas­blås­aren Knut Berg­qvist 1916.*) Fick utlopp för sin konstnärliga, deko­rativa förmåga i graalglasen. Skapade Triton­vaser med olivslipning 1916 och de s k slotts­glasen 1923. Med sina gra­ver­ade pjäser g jorde han, tillsammans med Edward Hald, svenskt glas världsberömt i och med Parisutställningen 1925. Formgav redan från 1917 billigare brun- grön- eller blåtonat s k sodaglas för Sandviks glasbruk i linje tanken om vackrare vardags­vara. Ri­tade speglar och belys­nings­armaturer för Kon­sert­huset i Stockholm 1925 samt de grave­rade fönstren för Konserthuset i Göteborg 1935. Lästips: Hald, utg, Simon Gate och Edward Hald, 1948; Ljung­bergs­museet, utställningskatalog 2001; Fiell, Scan­dinavian design, 2002; Form 1940; Antik&­Auktion 1983:10, 2003:2.

*) Knut Bergqvist hade själv tagit fram tekniken och formgivit de första graalglasen 1916. (tillägg 20110925)

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre