De formade 1900-talet - design a - ö

Glaskonstnär och målare, 1883-1945. Till Orrefors 1916. Gjorde de första graalglasen tillsammans med glas­blås­aren Knut Berg­qvist 1916.*) Fick utlopp för sin konstnärliga, deko­rativa förmåga i graalglasen. Skapade Triton­vaser med olivslipning 1916 och de s k slotts­glasen 1923. Med sina gra­ver­ade pjäser g jorde han, tillsammans med Edward Hald, svenskt glas världsberömt i och med Parisutställningen 1925. Formgav redan från 1917 billigare brun- grön- eller blåtonat s k sodaglas för Sandviks glasbruk i linje tanken om vackrare vardags­vara. Ri­tade speglar och belys­nings­armaturer för Kon­sert­huset i Stockholm 1925 samt de grave­rade fönstren för Konserthuset i Göteborg 1935. Lästips: Hald, utg, Simon Gate och Edward Hald, 1948; Ljung­bergs­museet, utställningskatalog 2001; Fiell, Scan­dinavian design, 2002; Form 1940; Antik&­Auktion 1983:10, 2003:2.

*) Knut Bergqvist hade själv tagit fram tekniken och formgivit de första graalglasen 1916. (tillägg 20110925)

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: