De formade 1900-talet - design a - ö


Fransk glaskonstnär, möbelkonstnär och kera­miker, 1846-1904. Verksam i Nancy.

Vikti­gaste insatsen inom glaskonsten, i första hand med överfångsglas i två eller flera färger med dekor av ängsblommor och lövverk, insekter eller marina djur. Några vaser bär inskrifter, diktrader av Baudelaire eller Verlaine. Stor betydelse för art nouveau/­jugend­stilens formspråk. Började 1889 med en stan­dar­diserad mass­till­verk­ning av glas, där graveringen ersattes av etsning. Även mö­bel­produk­tionen omfattade både lyxpjäser och enkla fabriksvaror. Lästips: Hakenjos, 1982; Tim Newark, Émile Gallé, 1995; Form 1958, 1966; Antik&Auktion 1988:2, 1998:10.

_ _ _

 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: