De formade 1900-talet - design a - ö


Fransk glaskonstnär, möbelkonstnär och kera­miker, 1846-1904. Verksam i Nancy.

Vikti­gaste insatsen inom glaskonsten, i första hand med överfångsglas i två eller flera färger med dekor av ängsblommor och lövverk, insekter eller marina djur. Några vaser bär inskrifter, diktrader av Baudelaire eller Verlaine. Stor betydelse för art nouveau/­jugend­stilens formspråk. Började 1889 med en stan­dar­diserad mass­till­verk­ning av glas, där graveringen ersattes av etsning. Även mö­bel­produk­tionen omfattade både lyxpjäser och enkla fabriksvaror. Lästips: Hakenjos, 1982; Tim Newark, Émile Gallé, 1995; Form 1958, 1966; Antik&Auktion 1988:2, 1998:10.

_ _ _

 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre