De formade 1900-talet - design a - ö

Konstnär, 1869-1937. Studerade för Auguste Rodin i Paris och var verksam i Frank­rike i nära trettio år. Skulpterade, målade och for­m­ade i trä, kera­mik, tenn och glas. Åter till Sverige 1923. Hennes glasföremål i pâte de verre-teknik, gju­tet, bränt glas, har väckt upp­märksamhet på senare tid. Hennes Strind­bergsbyst kan ses på Kung­liga Biblioteket i Stock­holm eller i Agnes de Fru­merie-rummet vid länsmuseet i Skara. Gav ut boken Visdom och dårskap 1918. Läs­tips: Skara­borgs läns­museum, utställningskatalog 1935 samt 1985; Kvinna & konst­när, 1998; Färgstarka väst­göta­kvinnor, 1998; Nyström, Svensk jugend keramik, 2003; Holkers, Oblåst glas, 2004; Antik&­Auktion 1989:5; 1998:2.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: