De formade 1900-talet - design a - ö

Keramiker, 1899-1981. Drejare vid Höga­näs­bo­lag­et 1915-18. Vid Gustavsberg 1934-81. Från början anställd som drejare åt Wilhelm Kåge och 1937 åt Stig Lind­berg. Utvecklade olika glasyrer. De­buterade som stengods­kera­miker 1941 till­sam­mans med Calle Blomqvist och Stig Lindberg. Från 1944 egen verkstad vid Gustavsberg. Be­härsk­­ade hela processen - klassisk form­givning, kun­skap om glasyrer, deras sam­mansättning och påläggning och bränning. Gjorde även ut­sökta miniatyrer. Läs­tips: Na­tio­nalmuseum, utställningskatalog 1979/80:­426; Hård af Segerstad, Berndt Friberg, keramiker, 1964; Gustavsberg, ut­ställ­nings­katalog 1979; Form 1964; Fiell, Scandinavian design, 2002; Antik&­Auktion 1983:6, 1998:10.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre