De formade 1900-talet - design a - ö

Keramiker, 1899-1981. Drejare vid Höga­näs­bo­lag­et 1915-18. Vid Gustavsberg 1934-81. Från början anställd som drejare åt Wilhelm Kåge och 1937 åt Stig Lind­berg. Utvecklade olika glasyrer. De­buterade som stengods­kera­miker 1941 till­sam­mans med Calle Blomqvist och Stig Lindberg. Från 1944 egen verkstad vid Gustavsberg. Be­härsk­­ade hela processen - klassisk form­givning, kun­skap om glasyrer, deras sam­mansättning och påläggning och bränning. Gjorde även ut­sökta miniatyrer. Läs­tips: Na­tio­nalmuseum, utställningskatalog 1979/80:­426; Hård af Segerstad, Berndt Friberg, keramiker, 1964; Gustavsberg, ut­ställ­nings­katalog 1979; Form 1964; Fiell, Scandinavian design, 2002; Antik&­Auktion 1983:6, 1998:10.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: