De formade 1900-talet - design a - ö

Hette fram till 1976 Svenska Slöjdföreningen. Ideell medlemsförening i syfte att främja god formgivning av svenska produkter, verka för förbättrad ge­staltning av bostad och allmän miljö, sprida kunskap om god form samt att utgöra ett forum för form­givare, pro­du­cen­ter och konsu­menter. Åtta regionala föreningar finns runt om i landet. Föreningen arrangerar utställningar, debatter och konferenser och ar­betar allmänt opi­nions­­bild­ande. Ger ut tid­skrif­ten Form sedan 1932. Delar sedan 1983 årligen ut Utmärkt Svensk Form till årets bästa svenska designprodukter i olika kate­gorier. Föreningen fick 2002 uppdrag av regeringen att skapa en nationell mötesplats för form och design i Sverige, vilket resulterade i Designforum Svensk form på Skeppsholmen i Stockholm. Bland föreningens direktörer under 1900-talet kan nämnas Åke Stavenow 1935-46, Lennart Lindkvist 1973-95, Eva Kumlin från 2004. Bland föreningens ordföranden kan nämnas Erik Wettergren 1932-43, Gregor Paulsson 1943-50, 1951-58 Gotthard Johansson, Arthur Hald 1959-65, Dag Widman 1971-75, Beate Sydhoff 1981-87 samt från 2004 Erika Lagerbielke. Lästips: Form 1970. Hemsida: www.svenskform.se

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre