De formade 1900-talet - design a - ö

Hette fram till 1976 Svenska Slöjdföreningen. Ideell medlemsförening i syfte att främja god formgivning av svenska produkter, verka för förbättrad ge­staltning av bostad och allmän miljö, sprida kunskap om god form samt att utgöra ett forum för form­givare, pro­du­cen­ter och konsu­menter. Åtta regionala föreningar finns runt om i landet. Föreningen arrangerar utställningar, debatter och konferenser och ar­betar allmänt opi­nions­­bild­ande. Ger ut tid­skrif­ten Form sedan 1932. Delar sedan 1983 årligen ut Utmärkt Svensk Form till årets bästa svenska designprodukter i olika kate­gorier. Föreningen fick 2002 uppdrag av regeringen att skapa en nationell mötesplats för form och design i Sverige, vilket resulterade i Designforum Svensk form på Skeppsholmen i Stockholm. Bland föreningens direktörer under 1900-talet kan nämnas Åke Stavenow 1935-46, Lennart Lindkvist 1973-95, Eva Kumlin från 2004. Bland föreningens ordföranden kan nämnas Erik Wettergren 1932-43, Gregor Paulsson 1943-50, 1951-58 Gotthard Johansson, Arthur Hald 1959-65, Dag Widman 1971-75, Beate Sydhoff 1981-87 samt från 2004 Erika Lagerbielke. Lästips: Form 1970. Hemsida: www.svenskform.se

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: