De formade 1900-talet - design a - ö

Ergonomi Design Gruppen bildades under 1979 ur två tidigare grupper, Ergonomi Design och Designgruppen från 1960-talet. Sedan 2000 är gruppens namn Ergonomidesign. Ett av Sveriges största konsultföretag för in­dustri­­design och ergonomi. Upp­märk­sam­mat inter­natio­nellt för god design och ergo­nomiskt kun­­nan­de. Har utformat handi­kapp­hjälp­medel, t ex bestick och servis­delar för RFSU Rehab från 1978, ergo­no­miskt riktiga verktyg för Sandvik Bahco från 1980, ambulans­sys­temet Allfa 1986, kaffe­kanna för SAS 1987 mm. Formgivare: Carl-Göran Crafoord, Torsten Dahlin, Henrik Wahlforss, Mike Stott och Bengt Palmgren. Nuvarande formgivare: Maria Benktzon, Håkan Bergkvist, Olle Bobjer, Anna Carell, David Crafoord, Peter Ejvinsson, Ulrika Ewerman, Jonas Fridholm, John Grieves, Marcus Heneen, Hans Himbert, Daniel Höglund, Sofia Jacobsson, Oskar Juhlin, Sven-Eric Juhlin, August Michael, Thomas Nilsson, Malin Orebäck, Elisabeth Ramel-Wåhrberg, Pelle Reinius m fl. Lästips: Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1973:10, 1982:8, 1986:7, 1995:4, 1998:6. 

 

Film om Sven-Eric Juhlin och Maria Benktzon från Projektet Levande Design 2008.
Agaton Film/Svensk Form.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: