De formade 1900-talet - design a - ö

Ergonomi Design Gruppen bildades under 1979 ur två tidigare grupper, Ergonomi Design och Designgruppen från 1960-talet. Sedan 2000 är gruppens namn Ergonomidesign. Ett av Sveriges största konsultföretag för in­dustri­­design och ergonomi. Upp­märk­sam­mat inter­natio­nellt för god design och ergo­nomiskt kun­­nan­de. Har utformat handi­kapp­hjälp­medel, t ex bestick och servis­delar för RFSU Rehab från 1978, ergo­no­miskt riktiga verktyg för Sandvik Bahco från 1980, ambulans­sys­temet Allfa 1986, kaffe­kanna för SAS 1987 mm. Formgivare: Carl-Göran Crafoord, Torsten Dahlin, Henrik Wahlforss, Mike Stott och Bengt Palmgren. Nuvarande formgivare: Maria Benktzon, Håkan Bergkvist, Olle Bobjer, Anna Carell, David Crafoord, Peter Ejvinsson, Ulrika Ewerman, Jonas Fridholm, John Grieves, Marcus Heneen, Hans Himbert, Daniel Höglund, Sofia Jacobsson, Oskar Juhlin, Sven-Eric Juhlin, August Michael, Thomas Nilsson, Malin Orebäck, Elisabeth Ramel-Wåhrberg, Pelle Reinius m fl. Lästips: Fiell, Scandinavian design, 2002; Form 1973:10, 1982:8, 1986:7, 1995:4, 1998:6. 

 

Film om Sven-Eric Juhlin och Maria Benktzon från Projektet Levande Design 2008.
Agaton Film/Svensk Form.

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre