De formade 1900-talet - design a - ö


Norsk tecknare, grafiker och industri­form­givare, 1921-98. Verksam vid Hadeland Glass­verk 1947-55, formgav t ex servisen Herman 1951. Vid Figgjo Fajanse 1957-63. Gjort offentliga ut­smyck­ningar i keramik och kakel. Även arbetat med grafisk form, bl a vid J W Cappelens Forlag på 1960-talet. Under­visat i grafisk formgivning. Lunningpriset 1957. Lästips: Tegneren Hermann Bongard, Konst­industri­museet, Oslo 1971.

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: