Innehåll[Visa]

De formade 1900-talet - design a - ö

Bauhaus - konst- och hantverksskola 

 

Bauhaus - historia, idé och formgivare

Konst- och hantverksskola, grundad 1919 i Weimar. Skolan flyttades till Dessau 1925 och stängdes 1933 av poli­tiska skäl. Bauhaus har haft grundläggande inflytande på formgivningen under 1900-talet. Skolans verksamhet kan delas in i fem faser, som också följer dess rektorer: Walter Gropius 1919-25, Hannes Meyer 1928-30 och Ludwig Mies van der Rohe 1930-33. Först det expressiva, individuella och hantverksbaserade skedet, sedan ett formalistiskt skede, där grundformerna och färger betonades, sedan ett skede då samarbetet med industrin inleddes och därefter ett analytiskt marxistiskt skede 1928-30 och slutligen ett materialmedvetet och esteti­serande skede 1930-33. Namnet Bauhaus anspelar på en medel­tida byggnads­hytta som en symbol för en plats där hantverkare, arkitekter och konst­närer kunde arbeta tillsammans och där gränserna mellan konst och hantverk skulle suddas ut. Målsättningen var att framställa prototyper av bruksföremål för massproduktion. Den s k nya sak­lig­heten - Bauhaus-stilen - funktio­na­lis­men, uttrycktes med asketiska former och ett geo­metriskt formspråk utan dekora­tioner. Form­språk­et baserades på klotet, kuben och konen och färgerna rött, blått och gult. Marianne Brandt och Wilhelm Wagenfeldt formgav lam­por, hushålls­föremål mm. Utställningen Staatliches Bau­haus in Weimar, 1919-1923, blev ton­givan­de för modern formgivning. Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam m fl gjorde de första stålrörsmöblerna i slutet på 1920-talet och många av dessa möbler produceras fort­farande.

Tillbaka till början

Lästips om Bauhaus

Lästips: Droste, Bauhaus : 1919-1933, 1998; Vihma, Designhistoria : en introduktion, 2003; Form 1964, 1969, 1984:1. Hemsida: www.bauhaus.de

_ _ _

Bauhaus på Youtube

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: