Innehåll[Visa]

De formade 1900-talet - design a - ö

Gunnar Asplund - arkitekt - arbete och formgivning

Arkitekt, 1885-1940. Ritade tillsammans med Sigurd Lewerentz Skogskyrkogården i Stock­holm, biografen Skandia i Stockholm 1923 och den berömda Sennastolen 1925.

Stads­­biblio­teket i Stockholm tillkom 1928 i nyklassi­cist­isk anda. Efter att ha varit hu­vud­arkitekt för Stockholmsutställningen 1930 och medverkat i program­skriften acceptera blev han en av de främsta företrädarna för funktio­nalismen i Sverige. Han enga­gerade sig också i husens inredning och belys­ning. Stod för ombygg­naden och inred­ningen av Göteborgs tingsrätt, som slut­fördes i mitten på 1930-talet. Gjorde en nu­mera klassisk karmstol i stålrör och skinn för NK till Svenska Slöjd­före­ning­ens sty­relse­rum 1931. Ritade och inred­de Breden­bergs i Stockholm; stolarna gjordes av Svenska Mö­bel­fabriker­na. Källe­mo och ita­lien­ska Cassina nytill­verkar några av hans stolar. Formgav dopfat för S:t Petri kyrka i Malmö i bör­jan av 1920-talet; cicelör var Jacob Äng­man. Även tidigt form­giv­na lampor, t ex Asplundlampan har nytill­verkats.

 Tillbaka till början

Lästips om Gunnar Asplund

Läs­tips: Ar­ki­­tektur­museets årsbok 1985; Caldenby & Hultin, Asplund, 1985; Holmdahl m fl, Gunnar Asplund arkitekt, 1943, nyutg 1981; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scandi­navian design 2002; Form 1920 (möbler), 1921 (dopfat, Enskede kyrkogård), 1928 (Stockholms stads­biblio­tek), 1985:7; Antik&-Auktion 1991:10, 2000:11

Tillbaka till början

_ _ _ _

Gunnar Asplund på Youtube mm


asplund2006 kom Peter Blundell Jones' bok om Gunnar Asplund (eng):

Tillbaka till början

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre