Innehåll[Visa]

De formade 1900-talet - design a - ö

Gunnar Asplund - arkitekt - arbete och formgivning

Arkitekt, 1885-1940. Ritade tillsammans med Sigurd Lewerentz Skogskyrkogården i Stock­holm, biografen Skandia i Stockholm 1923 och den berömda Sennastolen 1925.

Stads­­biblio­teket i Stockholm tillkom 1928 i nyklassi­cist­isk anda. Efter att ha varit hu­vud­arkitekt för Stockholmsutställningen 1930 och medverkat i program­skriften acceptera blev han en av de främsta företrädarna för funktio­nalismen i Sverige. Han enga­gerade sig också i husens inredning och belys­ning. Stod för ombygg­naden och inred­ningen av Göteborgs tingsrätt, som slut­fördes i mitten på 1930-talet. Gjorde en nu­mera klassisk karmstol i stålrör och skinn för NK till Svenska Slöjd­före­ning­ens sty­relse­rum 1931. Ritade och inred­de Breden­bergs i Stockholm; stolarna gjordes av Svenska Mö­bel­fabriker­na. Källe­mo och ita­lien­ska Cassina nytill­verkar några av hans stolar. Formgav dopfat för S:t Petri kyrka i Malmö i bör­jan av 1920-talet; cicelör var Jacob Äng­man. Även tidigt form­giv­na lampor, t ex Asplundlampan har nytill­verkats.

 Tillbaka till början

Lästips om Gunnar Asplund

Läs­tips: Ar­ki­­tektur­museets årsbok 1985; Caldenby & Hultin, Asplund, 1985; Holmdahl m fl, Gunnar Asplund arkitekt, 1943, nyutg 1981; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scandi­navian design 2002; Form 1920 (möbler), 1921 (dopfat, Enskede kyrkogård), 1928 (Stockholms stads­biblio­tek), 1985:7; Antik&-Auktion 1991:10, 2000:11

Tillbaka till början

_ _ _ _

Gunnar Asplund på Youtube mm


asplund2006 kom Peter Blundell Jones' bok om Gunnar Asplund (eng):

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: