Innehåll[Visa]

De formade 1900-talet - design a - öA&E design - designkontor


Om A&E design - arbete och formgivning

Designkontor grundat 1968 av Tom Ahl­ström och Hans Ehrich. De har skapat en enhetlig före­tags­iden­ti­tet och hållit fast vid ett konse­kvent formspråk. Förutom teknisk funk­tio­nali­tet alltid lagt sig vinn om vacker form, vilket också lett till internationella framgångar. Gjort måleri­verktyg, utrust­ningar för sjukhus, kösystemet Turn-O-Matic 1974 och 1989, disk­borst­en Jordan 1974, arbetslampan Lucifer 1975, stol­en Bam­­bam och utom­hus­soffan Dikken i plast 1970 och musei­fällpallen Stockholm II 1995 i alu­mi­nium­rör och plastväv. Också gjort en en rad handikapp­hjälp­medel t ex badrumsserien Rufus på 1980-talet, bad­brä­dan Fresh 1998 m fl.

Lästips om A&E design

Lästips:; A&E design, utställ­nings­kata­log 1998; Polster, Designdirectory Scandinavia, 2001; Fiell, Scandi­navian design, 2002; Form 1982:8, 1984:3, 1990:7, 1998:4. Hemsida: www.aedesign.se

Tillbaka till början

 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: