Innehåll[Visa]

De formade 1900-talet - design a - öA&E design - designkontor


Om A&E design - arbete och formgivning

Designkontor grundat 1968 av Tom Ahl­ström och Hans Ehrich. De har skapat en enhetlig före­tags­iden­ti­tet och hållit fast vid ett konse­kvent formspråk. Förutom teknisk funk­tio­nali­tet alltid lagt sig vinn om vacker form, vilket också lett till internationella framgångar. Gjort måleri­verktyg, utrust­ningar för sjukhus, kösystemet Turn-O-Matic 1974 och 1989, disk­borst­en Jordan 1974, arbetslampan Lucifer 1975, stol­en Bam­­bam och utom­hus­soffan Dikken i plast 1970 och musei­fällpallen Stockholm II 1995 i alu­mi­nium­rör och plastväv. Också gjort en en rad handikapp­hjälp­medel t ex badrumsserien Rufus på 1980-talet, bad­brä­dan Fresh 1998 m fl.

Lästips om A&E design

Lästips:; A&E design, utställ­nings­kata­log 1998; Polster, Designdirectory Scandinavia, 2001; Fiell, Scandi­navian design, 2002; Form 1982:8, 1984:3, 1990:7, 1998:4. Hemsida: www.aedesign.se

Tillbaka till början

 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre