1980-tal

Om design och stilar på 1980-talet.

Rubrik
1980-talet - designhistoria
Designsemantik
IKEA:s 1980-tal - utdrag ur
Postmodernism - designhistoria

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: