Begrepp och företeelser inom 1900-talets form och design.
© Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset 2010