eva2

Evas favoriter

 

Av en slump hamnade jag på en hemsida om Gunnar Cyrén, så inspirerande att läsa och uppleva!

Röhsska museet

Museet har öppnat igen. Nina Due utsågs till ny chef för museet från 1 september 2017. Hon har de senaste 15 åren arbetat i Storbritannien bland annat som utställningschef på Design Museum i London. För närvarande är hon lektor på HDK – Högskolan för design och konsthantverk.

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 gick till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

I sin motivering nämner prisnämnden särskilt Sigurðarsons starka förankring i det isländska kulturarvet, särskilt berättartraditonen och fisket, och förmågan att knyta samman det förflutna med det samtida. Se tidigare pristagare.

Röhsska museets permanenta utställning berättar om formens utveckling under 200 år – en kronologisk stilhistoria med omkring 1000 designklassiker bland möbler, industridesign, dräkter, affischer, textilier, keramik, glas och mycket mer.

 

 Vandalorum i Värnamo

vandalorum logo

Skenbart 7.9 - 8.12 2019
Jonas Palmius är skulptör och möbelformgivare. Beroende på materialet pendlar objektet mellan möbel och skulptur.

 

I mars 2020 kommer en utställning om Systrarna Jobs i Formladan.

 

Nationalmuseum i Stockholm har öppnat igen efter fem års renoveringsarbete.

Breathing Colour - En visuell installation om färg, form, ljus och materialitet  av Hella Jongerius. Pågår till den 9 februari 2020.

 

Sveriges glasmuseum/Kulturparken i Småland

Länge leve Kosta! Kosta glasbruk har en obruten tradition av manuell tillverkning sedan 1742 och än glöder det i hyttan. Denna 275-årsutställning uppmärksammar både glaset, bruket och människorna. Utställningen pågår tillsvidare.

 

Utställningen British så in i Norden  pågår på Nordiska museet i Stockholm på plan 3, bredvid "Mitt 50-tal".  Se också utställningar om Folkkonst, Folkhemslägenheten, Hem och bostad, Leksaker med flera.

 

World Design Capital är ett initiativ för att uppmuntra städer som utnyttjar design som ett verktyg för att förbättra det sociala, kulturella och ekonomiska stadslivet. Under hela året pågår program med design som tema. Bakom det hela ligger "International Council of Societies Industrial Design". En stad utses vartannat år. 2012 var det Helsingfors. 2014 var det Kapstaden i Sydafrika. Och 2016 var det Taiwans huvdstad Taipei. 2018 var Mexico City och 2020 blir franska Lille World Design Capital!

Tilllbaka till början

 

Länkar till fler designmuseer i världen!