De formade 1900-talet - design a - ö


Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas i webbutiken härintill.

 

 


Textilformgivare, f 1937. En av grundar­na av 10-gruppen 1970. Ritade mönster för tygtryck 1970-86. Övergick till och förnyade stick­nings­konsten under1980-talet. Undervisat hos Handarbetets Vän­ner. Gav ut boken Svenska tröjor 1988.