De formade 1900-talet - design a - ö

Ur De formade 1900-talet - design a-ö
en bok av Eva Atle Bjarnestam.
Kan beställas härintill.

 

 

 

Norsk inredningsarkitekt och möbel­form­givare, 1921 - 2003. Experimenterade med ma­te­rial­sam­mansättningar och former. Utvecklade under 1950-talet möbler anpassade för trans­porter, t ex Ponny-projektet. Dessa idéer utvecklades senare av Ikea och Domus Interiör m fl. Gjorde en stol av mas­sivt stål och läder, som visades vid världs­ut­ställ­ning­en i Bryssel 1958.