De formade 1900-talet - design a - ö A&E design - designkontor


Om A&E design - arbete och formgivning

Designkontor grundat 1968 av Tom Ahl­ström och Hans Ehrich. De har skapat en enhetlig före­tags­iden­ti­tet och hållit fast vid ett konse­kvent formspråk. Förutom teknisk funk­tio­nali­tet alltid lagt sig vinn om vacker form, vilket också lett till internationella framgångar. Gjort måleri­verktyg, utrust­ningar för sjukhus, kösystemet Turn-O-Matic 1974 och 1989, disk­borst­en Jordan 1974, arbetslampan Lucifer 1975, stol­en Bam­­bam och utom­hus­soffan Dikken i plast 1970 och musei­fällpallen Stockholm II 1995 i alu­mi­nium­rör och plastväv. Också gjort en en rad handikapp­hjälp­medel t ex badrumsserien Rufus på 1980-talet, bad­brä­dan Fresh 1998 m fl.

Lästips om A&E design

Lästips:; A&E design, utställ­nings­kata­log 1998; Polster, Designdirectory Scandinavia, 2001; Fiell, Scandi­navian design, 2002; Form 1982:8, 1984:3, 1990:7, 1998:4. Hemsida: www.aedesign.se

Tillbaka till början

 

De formade 1900-talet - design a - ö

Aino Aalto - arkitekt och formgivare

Om Aino Aalto - arbete och formgivning

Finländsk arkitekt och formgivare, 1894-1949.

Samarbetade 1924-49 med sin man Al­var Aalto både vad gäller byggnader, in­red­ningar och möbler. Formgav även keramik, belys­ning och textilier samt glas för Kar­hula-Iittala glasbruk. En karaff med glas, Bölgeblick även kallad Aalto, från 1932, nytill­verkas av Iittala. Från 1941 chef för Artek , ett företag för den egna produk­tionen, som ma­kar­na grundade 1935.

Lästips om Aino Aalto

Lästips: Iittala glas­mu­seum, utställningskatalog 1996; Fiell, Scandi­navian design 2002; Form 1948; An­tik&Auktion 1986:11.

Tillbaka till början

De formade 1900-talet - design a - ö

Alvar Aalto - arkitekt och formgivare

 

Om Alvar Aalto - arkitektur och formgivning

Finländsk arkitekt, stadsplanerare och form­gi­vare, 1898-1976. In­ter­­nationellt genom­brott 1932 med sa­na­to­riet i Pemar (Paimio) utanför Åbo. Ritade ett stort antal berömda bygg­nader runt om i världen, men ägna­de sig även åt det han själv kallade ”arkitek­to­niska access­oarer”, dvs inredning, möbler, be­­lys­­ning, textilier mm. Konstruerade sina första böjträ­möbler 1932 och övergav då möbler med stål­rörs­un­der­rede. Gjorde stolen Modell nr 41 till Pe­mar. Hans sta­pel­bara pall har blivit en klas­siker. Aaltos strävan att skapa organisk, ma­teri­al­riktig form kommer till uttryck i mö­belbenen, som ger intryck av att ”växa” ur sitsen eller bordsskivan. Gjorde glas för Riihi­mäki i början på 1930-talet. Hans vas Savoy för Karhula-Iittala glasbruk från 1936 tillver­kas fortfarande. Gjorde Aaltos blomma, glas i fyra delar 1939. Har kallats ”human­istisk rationalist” och skrev själv om detta i ”Ratio­nalismen och män­niskan”, Form 1935. I Sverige finns Aaltohuset med litet museum i Avesta och V-Dala nationshus i Uppsala. HonRDI 1947. Hemmet i Munksnäs i Helsingfors och sommarhuset utanför Jyväskylä visas för allmänheten.

Lästips om Alvar Aalto

Läs­tips: Fleig, (utg), Alvar Aalto 1–3, 1963-78; Schildt, Alvar Aalto 1–2, 1982–85; Pallas­maa, utg, Alvar Aalto Furni­ture, 1984; Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999; Polster, Designdirectory, 2001; Fiell, Scandi­navian design 2002; Form 1934, 1935, 1948, 1969, 1998:3 (Savoy); Antik&­Auktion 1986:11; Sköna hem 2004:5 (om hemmet i Munk­näs); www.alvaraalto.fi

Tillbaka till början

_ _ _

Alvar Aalto på Youtube

 

Tillbaka till början

De formade 1900-talet - design a - ö

Carl-Axel Acking - arkitekt och industridesigner

Carl-Axel Acking - formgivning och design

Byggnads- och inredningsarkitekt och in­dustri­designer, 1910-2001. Arbetade på 1930-talet som assistent till Gunnar Asplund och med­verka­de vid tillbygg­naden och inred­ning­en av Göteborgs tingsrätt. En av arki­tekterna för Helsing­borgsutställningen, H55. Ritade möb­ler för KF, NK och Svenska Mö­bel­fab­riker­na i Bodafors. Använde ofta böjt trä och form­pressad fanér i sina möbler, bl a i en serie stapelbara stolar för Svenska Möbel­fa­briker­na. Formgav telefonkiosk 1944, fri­märks­automater mm. Gjorde flera upp­märk­sam­made inredningar t ex Hotell Malmen 1951 och Hotell Continental 1962 i Stock­holm. Ritade fåtöljen Trienna 1957 för NK, senare Källemo, och stolen Wexjö, med sits i sadel­gjord och hylla för psalm­boken, 1958; till­verkas fortfarande av Källemo. Gjorde karm­stolen Tokyo 1959 för ambas­sa­den i Tokyo. Ritade lampor i röd­boks­lamell för Gärsnäs. Lunningpriset 1952.

Lästips om Carl-Axel Acking

Lästips : Svenska möbler 1890-1990, 1991; Fiell, Scandi­navian design 2002; Antik&­Auktion 2000:11.

_ _ _ _

En artikel om Carl-Axel Acking från Antik & Auktion 2009 finns att läsa på nätet >>>

Tillbaka till början

De formade 1900-talet - design a - ö

Olle Alberius - formgivning och design

Keramisk formgivare och glaskonstnär, 1926-93. Vid Syco-keramik i Strömstad 1957-65. Vid Rörstrand 1963-71, där han formgav Astral, Fleur, Forma, Grace, Koffi, Korall blå, Korall brun och Taffel samt serien Fyris för Upsala-Ekeby. Gjorde även unikt stengods. Verksam vid Orrefors från 1971. Ut­vecklade det gra­ve­r­ade glaset t ex A Second of Eternity 1982 och ritade serviser, t ex Victoria 1978, Gjorde även konstglas i graal-, arielteknik t ex Blue Inspiration, ravenna och slipad kristall.

Tillbaka till början

De formade 1900-talet - design a - ö

Gunilla Allard - inredningsarkitekt och möbelformgivare

  

Om Gunilla Allard - design och formgivning


Inredningsarkitekt, möbelformgivare och sce­nograf, f 1957. Gjort möbelserierna Cirkus 1989, Cinema 1994, Casino 1997 och Chicago 1998 för Lammhults Möbler. Stram, elegant stil med genomarbetade detaljer. Cinema gjor­de inter­nationell succé och följdes upp med karm­stol­en Cinema sport 1999 och Cinema bord. Hon har även arbetat för Mar­bodal kök och haft uppdrag för Kasthall och Zero. Knuten till Orre­fors glasbruk på frilans­basis 2002-04. Gjor­de den stapelbara stolen Cos­mos för Linköpings nya stads­bib­lio­tek 2000. Ritade glaset till filmen Glas­blåsarns barn 1998. Georg Jensen priset 1996.

Lästips om Gunilla Allard

Lästips: Helgeson, Svenska former, 2000; Form 1999:2, 1998:1.

Tillbaka till början

_ _ _

Gunilla Allard på Youtube

Tillbaka till början

De formade 1900-talet - design a - ö

Olle Anderson - arkitektur och formgivning

Inredningsarkitekt, möbelformgivare och industridesigner, f 1939. Startade inredningsavdelningen hos White Arkitekter 1975 och White Design 1988.  Ritade möbler för Klaessons möbelfabrik under 1970- och 80-talen, bl a stol 590. Ritade på 1970-talet sof­fan Olle 500 , som finns landet runt i oli­ka vänt­salar. Ansvarig för belys­nings­­kollek­tionen hos Boréns 1976-2000. Skapade också en framgångsrik möbel­kollektion förr Offecct och Stock­holms­lampan för Ateljé Lyktan. Ritat ”stadsmöbler” för Malmö och Göteborg, dvs utrustning för gator och torg, väderskydd/busskurer mm. Ritade ­inred­ningar för SAS servicepartner och Hotel Gothia i Göteborg 1986. Ansvarig för restaurering och nyinredning av Göteborgs Konserthus. Även formgivit glas från 2003. President för International Federation of Interior Architects and Designers, IFI, 1999-2001. Professor vid HDK 1990-96 och vid National college of Craft and Design, SHKS, i Oslo 1996-2002 och vid Chalmers från 2001.

Böcker av Olle Anderson

Givit ut böckerna Rum och ljus 1988, Känna Lyssna Lukta Smaka. En bok om synskadade barn och deras boendemiljö 1991, Från skissboken 1985-96, Vårdens rum 1997, Att forma rum för människan i vården, Nya Designmetoder för möbelbranschen 2003.

Tillbaka till början

Lästips om Olle Anderson

Lästips: Stens­man, Olle Anderson, formgivare, 1999; Wickman, Capella Akademin, 1992; Form 1986:1; Hemslöjden 2003:6. Hemsida

De formade 1900-talet - design a - ö

Ellen Kitok Andersson - konsthantverkare

  

Ellen Kitok Andersson - arbete och konsthantverk

Konsthantverkare, 1932 - 2008. Verksam i Jokkmokk. Har utvecklat den samiska rotslöjden till ett fram­stående konsthant­verk. Gjort bruksföremål, brud­kronor, smycken mm.

Lästips om Ellen Kitok Andersson

Lästips: Notini, Dräktfolket, 1980; Svensson, Asa Kitok och hennes döttrar, 1985; Hemslöjden 1989:5; Samefolket 2003:2.

Tillbaka till början

De formade 1900-talet - design a - ö

Ron Arad - arbete och formgivning

Israelisk/brittisk arkitekt, f 1951. Grundade designkontoret One Off i London 1983 till­sam­mans med Tom Dixon och Pete Keene. Genombrott 1981 med stolen Rover framställd med åter­an­vända bil­säten. Bokhyllan Bookworm 1992, ett långt metallstycke som veks ett an­tal gånger blev mycket kopierad. Gjort möbler och inred­ningar i glas, betong och armeringsjärn. Använt sig av kontrasten mellan mjuka former och hårda material, t exstolarna Big Easy Red 1989, After Spring/Before Summer 1992, Creature Comfort 1992, No Ducking No Swan 1992, Up Like A Bear 1992 och Fantastic Elastic Plastic 1997. Inredde entrén och foajén till Tel Avivs operahus 1988.

Lästips om Ron Arad

Lästips: Sudjic, Ron Arad, Restless Furni­ture, 1990; Penny Sparke, Design : 1900-talets pionjärer, 1999; Form 1991:8, 2002:3.

_ _ _ _

Ron Arad på Youtube mm

Hemsida Ron Arad >>>

Tillbaka till början