Kina      3500fKr-
1000 fKr
 Tidiga civilisationer    
 EGYPTEN      
Xia-dynastin Indus       Mesopotamien
 Egeisk kultur
Shang-dynastin      
Qin-dynastin   800fKr-
30 fKr
 ANTIKEN GREKLAND
Han-dynastin Mayariket 250-900 30 fKr r-
330 eKr
 ANTIKEN  ROM
       
    ÅR
ITALIEN
FRANKRIKE
TYSKLAND/ NORDEN
ENGLAND
       Äldre  medeltid ca 500 - 900 Vikinga- tiden:
 
Tang-dynastin   330-1453  BYSAN-  TINSK
 TID
   800 - 1050  
    650-1250  ISLAMISK
 E
XPANSION
    I Spanien inflytande fram till 1100-talet
Nomad-dynastier   1000  Högmedeltid ca 1000 - 1350    
    1025  ROMANSK  STIL      
    1050        
    1075        
    1100        
    1125        
    1150        
    1175        
    1200        
    1225        
    1250        
Yuan-dynastin   1275        
    1300        
    1325  GOTISK STIL      
    1350  Senmedeltid ca 1350-1500    
Ming-dynastin   1375        
    1400  SENGOTIK      
    1425  UNGRENÄSS      
    1450        
    1475   SENGOTISK    
    1500-tal  RENÄSSANS UNGRENÄSS SENGOTIK TUDOR
    1525  HÖGRENÄSS   UNGRENÄSS TUDOR
    1550       ELISABETANSK
    1575        
    1600-tal   LOUIS XIII    
    1625       STUART
Qing-dynastin   1650  BAROCK LOUIS XIV   CROMWELL
    1675       WILLIAM & MARY
    1700-tal       QUEEN ANNE
    1725   LOUIS XV   QUEEN ANNE
    1750  ROKOKO     CHIPPENDALE
    1775  LOUIS XVI LOUIS XVI
DIREKTOAR
GUSTAVIANSK STIL ADAM
HEPPLEWHITE
SHERATON
    1800-tal  EMPIR EMPIRE BIEDERMEIER REGENCY
    1825   LOUIS Philippe KARL JOHAN  
    1850  NYSTILAR     VICTORIAN
    1875  NYROKOKO
 NYBAROCK
 NYRENÄS-  SANS
 TAPETSERAR  stil m fl
    ARTS &CRAFT
    1900
-tal
 JUGEND

ART OUVEAU

EDWARDIAN
    1910        
    1920-tal  NYKLASSI-  CISM
 ART DECO
 
SWEDISH GRACE
 
    BAU-
HAUS
    1930-tal  MODER-  NISM 
 FUNKTION-  ALISM
  SWEDISH MODERN  
    1940-tal     STRÖMLINJE-FORM  
    1950-tal     SCANDI- NAVIAN DESIGN  
    1960-tal     POPULÄR- KULTUR  
    1970-tal     MILJÖ  
    1980-tal POST- MODERNISM
     
    1990-tal
    NY-MODER-NISM  
    2000        
    2010        
      © Eva Atle Bjarnestam. Drängahuset 2001, 2015    

 

vm130
3500fKr-
1000 fKr
 Tidiga civilisationer    
 EGYPTEN      
   Mesopotamien
 Egeisk kultur
  Tidiga civilisationer KINA och JAPAN under arbete...
800fKr-
30 fKr
 ANTIKEN
 GREKLAND
30 fKr r-
330 eKr
 ANTIKEN
 ROM
  Övriga delar av världen: Mayarikets klassiska period 250 - 900
ÅR
ITALIEN
FRANK-RIKE/
Franska stilar
TYSK-LAND/ NORDEN
   Äldre  medeltid ca 500 - 900 Vikinga- tiden:
 
330-1453  BYSAN-  TINSK
 TID
   800 - 1050  
650-1250  ISLAMISK
 E
XPANSION
    ISpanien inflytande fram till 1100-talet
1000  Hög-medeltid ca 1000 - 1350    
1025  ROMANSK
 STIL
     
1050        
1075        
1100        
1125        
1150        
1175        
1200        
1225        
1250        
1275        
1300        
1325  GOTISK  STIL      
1350  Sen-  medeltid ca 1350-1500    
1375      (Jäm- förelse:  
1400  SENGOTIK    Ming- dynastin  
1425  UNGRENÄSS   i Kina  
1450      1368 - 1644)  
1475   SEN- GOTISK    
1500-tal  RENÄS-  SANS UNG- RENÄSS SEN- GOTIK TUDOR
1525  HÖGRENÄSS   UNG- RENÄSS TUDOR
1550       ELISA BETANSK
1575        
1600-tal   LOUIS XIII    
1625       STUART
1650  BAROCK LOUIS XIV   CROM- WELL
1675       WILLIAM & MARY
1700-tal       QUEEN ANNE
1725   LOUIS XV   QUEEN ANNE
1750  ROKOKO     CHIPPEN DALE
1775  LOUIS XVI LOUIS XVI
DIREK TOAR
GUS-TAVI-ANSK STIL ADAM
HEPPLE- WHITE
SHERATON
1800-tal  EMPIR EMPIRE BIEDER-MEIER REGENCY
1825   LOUIS Philippe KARL JOHAN  
1850  NY-  STILAR     VICTORIAN
1875  NYROKOKO
 NYBAROCK
 NYRENÄS-  SANS
 TAPETSERAR  stil
    ARTS &CRAFT
1900
-tal
 JUGEND

ART NOUVEAU

 1900-tal ord- lista EDWARDIAN
1910        
1920-tal  NYKLASSI-  CISM
 ART DECO
 
SWEDISH GRACE
 
BAU-
HAUS
1930-tal  MODER-  NISM 
 FUNKTION-  ALISM
  SWEDISH MODERN  
1940-tal     STRÖM-LINJE-FORM  
1950-tal     SCANDI- NAVIAN DESIGN  
1960-tal     POPULÄR- KULTUR  
1970-tal     MILJÖ  
1980-tal POST- MODERNISM
     
1990-tal
    NY-MODER-NISM  
2000        
2010        
  © Eva Atle Bjarnestam. Drängahuset 2001, 2015    XXX

Från Youtube: Graphic Design Timeline

  

AllaTidersStil EvaAtleBjarnestam Reklambild3litenEn del menar faktiskt på allvar att eftersom utvecklingen går så snabbt, är det ingen idé att se bakåt. Och man kan höra ”det var före min tid” som om man bara behöver hålla reda på den lilla tid man själv levt. Andra varnar i stället för vår historielöshet. Har vi inga gemensamma historiska minnen, blir det som en minnesförlust, som att bara minnas senaste dagarna! Ett rejält handikapp med andra ord!
Stilhistoria är en särskilt spännande sorts historia ... Läs mer om nya boken Alla tiders stil - yta och djup i stilhistorien under 3500 år ...

 Läs ett utdrag ur Alla tiders stil

Vad är stilhistoria?

Detta är också min inledande text till avsnittet Arkitektur- och stilhistoria hos SO-rummet för svenska skolor. Användbart också för ämnet Bild!

Att studera olika tiders stil, hur man byggde hus och samhällen och hur man inredde och klädde sig, säger ofta mer än kungarnas och krigens historia. Att upptäcka former omkring oss idag som är mer än tusen år gamla ger oss perspektiv, för saker lever mycket längre än människan och formen mycket längre än sakerna själva. Tusen år är ingen ålder för en form.

Vi kan se tidens stil i konsten och arkitekturen, men också i alla de saker vi använder varje dag: i våra redskap, i kläder och frisyrer, i bilar och mobiltelefoner, i möbler och serviser, i frisyrer och tatueringar.

Feather

Stilhistoria och stilar kan liknas vid varje tids skrivstil. Kan man tyda den, kan man också förstå hur folk tänkte och levde. Att studera stilhistoria och kulturhistoria är att lära sig konsten att se och därmed kanske också konsten att förstå. Hur vi lever och har levt speglar sig i de föremål vi har runt omkring oss.

Grekisk demokrati och antika ideal från 400-talet f.Kr har påverkat och genomsyrat Västerlandet. Grundformerna för många föremål kom ofta från ännu äldre kulturer, till exempel från gamla Egypten för 3 – 4 000 år sedan, men under antiken fick många av våra vanliga föremål sin yttre utformning som vi är vana vid än i dag. Inom arkitekturen och i stilhistorien kan man efter antiken följa hur varje senare stil genom århundradena förhållit sig till - för eller emot - de antika, s.k. klassiska idealen.

På 1900-talet förändrades världen snabbt och dramatiskt inom flera områden - politiskt, tekniskt och socialt. Kring sekelskiftet 1900 ville man befria sig från 1800-talets stilimitationer och skapa något helt nytt. Flera olika strömningar kunde urskiljas bl.a. jugendstilen och inte minst modernismen. Mycket av det som skrivs om 1900-talets arkitektur och formgivning handlar just om modernismen eller funktionalismen. Industrialismen och de tekniska möjligheterna till massproduktion var en förutsättning för modernismen. Under senare delen av 1900-talet kom en reaktion mot modernismen och i fortsättningen förhåller vi oss kanske inte till antika och klassicistiska ideal utan beskriver stilhistorien för eller emot modernismen?

Tillbaka till början

Stilar och trender

När vi närmar oss vår egen tid är det alltid svårt att urskilja olika, långsiktiga stilar och kortare trender.
StoreVenjetindenFromBreitindenDet är som ett berg som på avstånd ser ut att vara enhetligt, men på närmare håll visar sig bestå av en mängd små bergslandskap. Man ser många olika stilar och trender på en gång med influenser från tidigare epoker, från främmande kulturer och då och då något mer nyskapande. Det som givit upphov till trendbrott och mer nyskapande stilar inom arkitektur och stilhistoria har ofta föregåtts av tekniska uppfinningar och nya material. Romarna använde betong redan under antiken och krigsindustrin under 1900-talet gav upphov till många nya material.

Tillbaka till början

Stilepoker

När man delar in arkitektur- och stilhistorien i epoker och ger dem olika namn, är det värt att komma ihåg att det ofta är etiketter som skapats långt senare. Man vill kunna kategorisera och beskriva tidigare skeden och ibland har det skett med ganska grova penseldrag. Stilarna har också länge levt sida vid sida och gränserna har inte alltid varit så tydliga. Vi studerar ofta varje område för sig och tror nästan att politiken hade sin egen tid, litteraturen sin, musiken sin, arkitekturen sin, stilhistorien sin osv. Men just att allt hände samtidigt och påverkade och påverkades av varandra gör att det är intressant att fläta ihop olika kulturområden. Vi studerar ofta varje område för sig och tror nästan att politiken har en egen tid, litteraturen en, musiken en annan, stilhistorien en tredje osv. Men just att allt händer samtidigt och påverkar och påverkas av varandra är det intressanta.

Stilspaning på Youtube: