Mesopotamia & nearby, 7th century B.C., via Wikimedia commons

De äldsta högkulturerna – flodkulturerna, Egypten, Mesopotamien  

Där tre kontinenter, Afrika, Asien och Europa, möts, i nuvarande Mellersta Östern, utvecklades från ca 3500 f Kr flera s k högkulturer. I Egypten vid Nilen och i Mesopotamien vid Eufrat och Tigris var betingelserna i floddalarna goda för ett rikt jordbruk. Man lärde sig bygga dammar och bevattningssystem. På så sätt kom några av mänsklighetens rikaste kulturer till – flodkulturerna. 

Med en högkultur menas alltså ett samhälle med ett framstående jordbruk och en omfattande handel och som lämnat efter sig tempel och skulpturer, smycken, vackra kläder och andra föremål och där mycket finns bevarat, inte minst genom skriftliga källor.

I sydöstra Europa var jordbrukssamhället också livskraftigt flera tusen år före Kristi födelse. På öarna i östra Medelhavet växte en rad handelskulturer fram. Egeisk kultur är ett samlingsnamn på kulturerna på grekiska fastlandet, öarna i Egeiska havet, på Kreta och Troja.

Tillbaka till början

Tidiga civilisationer - stilhistoria/stilar

De tidiga civilisationerna i Egypten och Mesopotamien och den egeiska kulturen lade grunden till Västerlandets stilar och stilideal. Genom flera tusen år har de allmängiltiga, eleganta och till slut fulländade formerna kommit till, som påverkade senare stilar och som är i bruk och levande hos oss än i dag.

Tutmask, via Wikimedia Commons

 

 

Egypten - "Civilisationens vagga"

Gamla riket 3500 f Kr - 2500 f Kr
Mellersta riket 2100 - 1600
Nya riket 1600 - 1000
Romersk - bysantinsk tid 31 - 639 e Kr

Typiskt för egyptisk stil:

Ordning, klarhet, elegans

Tillbaka till början
Från Egypten har vi fått grunderna för vår kultur - hus av sten med fyra väggar - flyttbara möbler - stolen, bordet, sängen, draglådan - och obelisken. 5000 år f Kr tillverkade egypten_karl1man keramik egypten_karl3i former somegypten_karl2 vi fortfarande använder och 2500 f Kr framställde man glas - pärlor till smycken.

egpten_Luxor_rhegypten_Gizeh_rhEgyptierna tog tingen nyktert och "funktionellt". De var konservativa praktiker. Formen var strängt ordnad och reglerad precis som i deras feodala samhälle och i deras dagliga liv. Genom flera tusen år formades de allmängiltiga, eleganta och till slut fulländade former, som påverkade kommande stilar och som är i bruk och levande hos oss än i dag. Färgskalan var svart, rött och mörkt orange samt gult, grönt och blått.

 

 

Tutankhamon var farao och dog 1339 f Kr (Nya riket). Hans välbevarade gravkammare upptäcktes 1922 i Konungarnas dal. Bilden längst upp till höger visar hans begravningsmask i guld som vägde drygt 10 kg.

Tillbaka till början    


 

Hassuna-Kultur, via Wikimedia Commons

Landet mellan Eufrat och Tigris - Mesopotamien 

men också namnet på områdena öster och väster om floderna. Ibland har namnet använts bara för den norra delen av området, som motsvarade Assyrien. Den södra delen kallades Babylonien. 

Tillbaka till början

Sumer, Assyrien, Babylonien

Sumer 3500 - 2000 f Kr, var ett stort rike kring  2100–2000 f Kr i södra och mellersta Mesopotamien.

Gammalbabylonisk tid 2250 - 1760. Babylonien i södra Mesopotamien, nuvarande Irak leddes under 1700-talet f Kr av kung Hammurabi. Kulturella traditioner togs över från sumererna. Det gammalbabyloniska riket gick under ca 1590.
Asssyrien  i nordöstra Irak 1500 - 600. Under gammalassyrisk tid blomstrade ekonomin. Assyrien erövrades av Hammurabi av Babylon och återfick sin självständighet på 1300-talet f Kr. Under det nyassyriska riket från slutet av 900-talet f Kr erövrade man hela Syrien. I slutet av 600-talet f Kr erövrades även Egypten, som frigorde sig senare under århundradet. Så småningom krossades Assyrien av bl a babylonier. Den assyriska kulturen har lämnat efter sig många arkeologiska fynd av konst och arkitektur och texter på lertavlor.
Under nybabylonisk tid 625 - 538 utvidgade  Nebukadnessar riket och återuppbyggde huvudstaden. Efter hans död hamnade babylonierna under perserna. Babylonisk astronomi, astrologi och matematik kom att få stor betydelse för medelhavsvärlden, inte minst för grekerna. Persisk tid 550 - 330-tal f Kr.

Tillbaka till början

Krigarkultur

- bilder med strider mot lejon och tjurar

En högstående kultur som påverkade sina grannar Egypten och Mellanöstern. Ibland talar man om Civilisationens vagga. 

I babylonisk konst är motiven mer fredliga än i Assyriens konst som kan ses som ren krigspropaganda, men egentligen genomförde båda folken  samma krigiska politik.

mes_palmettBabylonisk bandslinga ser man ofta på nutida dörrar och ramar - jfr svenska beslag från 1700-talet.
Dekorationer med palmetter och pinjekottar. Starka färger.
Bilder på djur - örnen, lejonet, oxen m fl - jämför våra landskaps - och stadsvapen.
Framställning av keramik redan 6000 f Kr

Vid utgrävningar har musikinstrument påträffats  i Mesopotamien, mest lyror från de sumeriska kungagravarna. Man har också funnit sångtexter, olika tonskalor och förstadier till notskrift.

Tillbaka till början

©: Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2001, 2010

 

 

Black bold spiral, via Wikimedia Commons

Egeisk bronsålder

 

2500 - 1300 f Kr
Nordisk bronsålder
1500 - 400 f Kr

Tillbaka till början

Egeisk kultur

är ett samlingsnamn på kulturerna på grekiska fastlandet, öarna i Egeiska havet, på Kreta och Troja. 

Bronsåldern började i Främre Orienten och östra medelhavsområdet under 3000-talet f Kr. I norr ungefar tusen ar senare. I östra medelhavsvärlden upphörde bronsåldern ungefär 1100 f Kr. I Norden inföll bronsåldern ca 1800–500 f Kr.

Minoisk kultur 

på Kreta ca 3500–1100 f Kr. Här byggde man stora palats och väldiga byggnader med väggmålningar och man har hittat rika fynd av målad keramik, dekorerade stenkärl och föremål av guld och elfenben.

Mykensk kultur 

på Peloponnesos och i centrala Grekland under sen bronsålder ca 1550–1050 f Kr. Här byggdes befästa palats i Mykene, Athen och Thebe med väggmålningar. Olivolja och keramik exporterades till Italien, Syrien och Egypten. Palatsen var förstörda och borta i slutet av 1100-talet f Kr.

Kykladisk kultur 

på Kykladerna, hade i motsats till de minoiska och mykenska kulturerna sin blomstring under tidig bronsålder ca 3500–2000 f Kr. Man har lämnat efter sig kvalificerat bronshantverk, vaser och människofigurer i marmor.

Tillbaka till början

Fenicisk kultur - Fenicien

En annan kultur under bronsåldern fanns på Fenicien, nuvarande Libanon. Från 1100-talet f Kr fanns här självständiga städer med en omfattande handel. Fenicierna koloniserade Cypern och trängde in i det egeiska området och västra Medelhavet. Från slutet av 700-talet kom moderstäderna i Fenicien i allt starkare beroende av Assyrien, Babylonien och Persien. Fenicien är känt för sitt konsthantverk i ädla metaller, elfenben och purpurfärgat tyg. Man utvecklade världens första bokstavsalfabet med 22 tecken.

Petroglypgh Ship Nordic Bronze Age 008, via Wikimedia Commons

Spiralornamentet

Spiralornamentet (ovan till höger) som i sin tur givit upphov till "löpande spiral" och "löpande hund" - finns överallt omkring oss! Påverkade svensk bronsålder.

Tillbaka till början

©: Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2001, 2010

Formella 21, platone e aristotele o la filosofia, luca della robbia, 1437-1439, via Wikimedia Commons

Ordet antiken kommer från latin och betyder helt enkelt gammal.

Grekland under antiken

Under den arkaiska tiden cirka 700–480 f Kr växte grekiska stadsstater fram, till exempel Athen, Sparta och Korinth. Grekerna grundade kolonier i nuvarande Italien och Nordafrika.

Under den klassiska tiden cirka 480–330 f Kr var den grekiska kulturen framstående med många konstnärer, författare och filosofer, som påverkat eftervärlden och givit upphov till uttrycket "Redan de gamla grekerna..."

Under den hellenistiska tiden 330–30 f Kr slutade maktkampen mellan småstaterna med att de blev lydstater under Makedonien och Alexander den store, som också erövrade Persien och Egypten. Hans erövringar gav upphov till begreppet hellenismen, då den grekiska högkulturen spreds ända till Indien. Efter år 30 f Kr var Grekland en del av det romerska riket.

Rom under antiken

Kungatiden cirka 575–450 f Kr. 

Republiken cirka 450–27 f Kr. Rom styrdes av adelsmän och andra rika personer. Staden erövrade först hela italiska halvön och sedan alla områden runt Medelhavet.

Kejsartiden 27 f Kr till 476 e Kr inleddes med Augustus. Under den här tiden blev det romerska riket ett världsvälde. Under Konstantin blev kristendomen 391 den viktigaste religionen i riket. På 400-talet invaderades riket av germaner och den siste kejsaren störtades 476 e Kr. Detta räknas som slutet på Antiken. I östra delen, Östrom, fortsatte kejsardömet med Konstantinopel som huvudstad.

Etruskerna
levde  i Etrurien i mellersta Italien. Deras storhetstid inföll på 500-talet f Kr. Etrurien var rikt på metallfyndigheter, som man bytte mot keramik och lyxvaror. Under 400-talet trängdes etruskerna ut ur Syditalien, och hela Etrurien erövrades av Rom och den etruskiska kulturen och språket dog ut. Etruskernas språk var inget latinskt/indoeuropeiskt språk.

Husen hade tak av bränt tegel med dekorerade terrakottor. Templen byggdes som de grekiska, men man använde trä och terrakotta i stället för marmor. Bevarade väggmålningar i gravarna skildrar idrottstävlingar, dans och avbildningar av de döda.

Kultur  - antiken

Tillbaka till början

Mycket av det som vi i dag tycker är självklart inom politik och kultur har påverkats av antiken, till exempel våra styrelsesätt och lagar. I konstverk, byggnader och böcker har man försökt likna det som gjordes under antiken. Inom stilhistorien relateras varje stil för eller emot antika ideal och förebilder. 

Homeros verk Iliaden och Odysséen på 700-talet f Kr inledde hela den västerländska litteraturen och en av det västerländska dramats rötter var Dionysoskulten i Grekland, där man från ca 500 f Kr firade med bl a dramatiker som tävlade med varandra. Från den här tiden finns Aischylos' trilogi Orestien från 458, Sofokles tragedier Antigone och Kung Oidipus från ca 429 och 442 och Euripides' Medea fån 431 f Kr.

Sokrates, ca 470 -399 f Kr, var en av historiens största tänkare. Han skrev ingenting själv utan verkade som lärare och pedagog. Hans metod var att genom frågor få sin samtalspartner att tänka själv. Han anklagades för att missakta Athens gudar och vara skadlig för ungdomen. Han dömdes därför till döden och fick tömmma giftbägaren.

Plato and Aristotle in The School of Athens, by italian Rafael

Platon, 427–347 f Kr, var elev till Sokrates, vilken var huvudperson i hans dialoger.  Platon är mest känd för sin idélära, att det som vi uppfattar som verklighet bara en ofullständig avbildning av den. Den sanna verkligheten är idéernas värld och idéer existerar av sig själva, till exempel skönhetens idé eller godhetens idé.

Aristoteles, 384-322 f Kr, kan nästan sägas vara centralgestalten inom den västerländska filosofin. Han utbildade sig vid Platons akademi och en tid var han lärare åt  Alexander i Makedonien. Han gick igenom all dåtidens vetande, vilket namnen på hans skrifter visar: Organon (logik och metodlära), Fysiken, Metafysiken, Om himlen, Om uppkomst och undergång, Om själen, Djurens naturhistoria, Om djurens delar, Den Nikomachiska etiken, Politiken, Retoriken och Poetiken. Hans skrifter och verk kom så småningom på avvägar, eftersom även han blev anklagad för hädelse. Det blev araberna som översatte Aristoteles och höll diskussionen levande.

Poeten Vergilius, 70-19 f Kr, skrev det romerska nationaleposet Aeneiden, som handlar om hur den trojanske hjälten Aeneas ger upphov till det romerska riket. Horatius, 65-8 f Kr, införde nya grekiska versmått i den latinska poesin och han har citerats flitigt under århundradena, till exempel "Carpe diem" ur ett av hans oden.

Skalden Ovidius, 43-17 f Kr, skrev sagor och myter med förvandlingsmotiv på hexameter. Ofta var temat kärlek och erotik. Han blev bannlyst och landsförvisad av kejsar Augustus 8 e Kr.

Tillbaka till början

Antiken - stilhistoria/stilar

I antikens Grekland fick många byggnader och föremål sin yttre utformning som vi använder än i dag. Senare kulturer och stilar har hämtat detaljer och delar ur den rika grekiska kulturen och de grekiska stilidealen. 

Antikens Rom tog över det grekiska formspråket och man gjorde bågen, kupolen och valvet till dominerande element i arkitekturen. Alla bevarade byggnader, broar, skulpturer mm från romartiden, lade grunden till renässansens och nyklassicismens syn på antik skulptur och har på så sätt haft stor påverkan in i vår tid.

grekland_partenon, Bild: Byggnadsindustrien, Sthlm 1918

Antiken
Arkaisk tid 700 - 480
Klassisk tid 480 - 330
Hellenistisk tid 330 - 30

Typiskt för Antikens Grekland

- Harmoni, jämvikt, individualism

Tillbaka till början

Grekisk demokrati och ideal har påverkat och genomsyrat Västerlandet. Vi har fått grundformerna från tidiga kulturer, Egypten m fl men under antiken tog många av de detaljer form och fick sin yttre utformning, som vi använder än i dag. Senare kulturer och stilar har hämtat detaljer och delar ur den rika grekiska kulturen. Varje detalj har sin färdiga form och förblir sig själv var den än hamnar. Att dekorera med lånat gods är egentligen mycket ogrekiskt. (Det är på så sätt mer grekisk anda i funktionalismen).
grekiska_ornamentgrekisk_form1grekisk_form2grekisk_form3

Kännetecken för Antikens Grekland 

Tillbaka till början

 • Den frie medborgaren (dvs mannen)
 • Att idealet blev den person som fick mest ut av livet
 • Man gjorde sina gudar till människor inte tvärtom
 • Den gyllene medelvägen
 • Den enkla klädedräkten - ett tygstycke, som blev uttryck för mannen själv
 • Hjälten - tävlingar - idrottsanda 
 • Plastisk - tredimensionell - framställning av människokroppen

grekisk_stil, Bild: Byggnadsindustrien, Sthlm 1918 Grekerna utvecklade en arkitektur av kolonner och murar i natursten till exempel marmor. I klassisk grekisk arkitektur användes den doriska, den joniska och den korintiska kolonnen, som lade grunden för västerlandets arkitektur. Det var typiska pelarformer och stilar efter olika grekiska folkslag:
Doriska ordningen - enkelhet och stränghet - kannelerade kolonner utan bas, kapitäl (översta delen) med abakus (fyrkantig stenplatta)
Joniska - behag och sirlighet - kolonner med bas, kapitäl med voluter (en spiralform i övergången mellan vertikala och horisontella byggnadsdelar).  Karyatider (kvinnostatyer) användes också som pelare.
Korintiska - rikedom och prakt - kapitälet rikt smyckat med akantusblad.

Keramik framställdes redan 5000 f Kr. Motiv på vaser från 500-talet f Kr visar att grekerna hade vilbäddar, småbord och taburetter och stolen klismos.

 

 

grekisk_stil, Bild: Byggnadsindustrien, Sthlm 1918

Typiska grekiska ornament

som senare stilarter tagit upp och som vi använder än idag:

Tillbaka till början

a) pärlband
b) eklövsband
c) "löpande hund"
d) bladband
e) palmettmönster

 

 

rom_triumfbage, Bild: Byggnadsindustrien, Sthlm 1918 rom_hjalm
R
omerska republiken500 -30 f Kr

Kejsarriket30 f Kr - 500 e Kr

Typiskt för Antikens Rom

- krig, manlighet

Tillbaka till början

Rom erövrade Grekland på 100-talet. År 391 blev kristendomen statsreligion. I mycket var det romerska krigarfolket grekernas motsats, först och främst i sin maskulinitet. Vi har fått större kunskap genom utgrävningarna av Pompeji och Herculaneum, bl a det romerska atriumhuset med genomgående, ganska rikligt möblerade rum för olika funktioner.

Romarna tog över det grekiska formspråket, men utnyttjade också den offentliga konsten i propagandasyfte. Den stora mängden bevarade monument lade grunden till renässansens och nyklassicismens  syn på antik skulptur och har på så sätt haft stor påverkan in i vår tid.

Liksom etruskerna använde romarna en sorts betong av bl a kalk, som de använde till byggnader, akvedukter, amfiteatrar mm. Den romerske arkitekten Vitruvius skrev om den antika betongen i Tio böcker om arkitektur.Den största amfiteatern i Rom var Colosseum (bild), som stod färdig 80 e Kr hade plats för 85000 åskådare.

Typiska stildrag mm

för antikens Rom:

Tillbaka till början

 
 • rom_kolbsseum, Bild: Byggnadsindustrien, Sthlm 1918 Romarna gjorde bågen, kupolen och valvet till dominerande element i arkitekturen.
 • rom_mynt_rhDeras mest imponerande byggnadsverk var vägar och broar.
 • Inom skulpturen utvecklade romarna en detaljerad porträttkonst.
 • De skapade myntet med dess bildform.
 • De utvecklade perspektivet i måleriet.
 • Glasindustrin blomstrade.
 • Graverade ädelstenar (gem) och vackra silverföremål. 

    
©: Eva Atle Bjarnestam, Drängahuset, 2001, 2010

 

Comalcalco, via Wikimeda CommonsMayaofolkets område täckte södra Mexico, Guatemala, Belize och delar av Honduras och El Salvador. Mayakulturen blomstrande 250–950 e Kr, den klassiska perioden. Man anlade stora stenstäder med pyramider och tempel med s k falska valv och höga takkammar. Man utvecklade astronomi och matematik och man lämnade en rik skriftkultur efter sig. Några av deras största uppfinningar var kalendern och tideräkningen. Efter den klassiska perioden övergavs så småningom städerna och mayakulturen levde kvar på höglandet och på Yucatánhalvön. Man vet egentligen inte varför mayakulturen gick under.  Spanjorerna erövrade mayaområdet under 1500-talets första hälft. Mayafolkets religion omfattade flera gudar och leddes av präster, som även utförde människooffer.

Mayafolkets kalender utvecklades av astronomipräster som studerade solen, månen och stjärnorna för att försöka förstå sig på gudarna. De räknade dagarna, precis som egyptierna, och de beräknade även året. Den kalender Mayafolket hade på 600-talet var mer exakt än den man hade i Europa på 1500-talet. Siffran noll användes redan på 200-talet. Först på 1600-talet användes nollan i Spanien.

Stories of beowulf wiglaf and beowulf, via Wikimedia Commons

Medeltiden betyder helt enkelt "tiden emellan", dvs tiden mellan antiken och nya tiden. På 1700-talet befäste man uttrycket den "mörka" medeltiden. Den beskrivningen har visat sig vara felaktig, men lever envist kvar. Eventuellt kan det stämma med perioden 500 - 800 då det romerska riket brutit samman. Medeltiden kan delas in i äldre eller tidig medeltid ca 500 t o m  900-talet, högmedeltid ca 1000 t o m 1350 och senmedeltid 1350 t o m 1400-talet. I svensk historia har gränserna för medeltiden av tradition satts snävare, ca 1000–1520-talet.

Samhälle - äldre medeltid

Det feodala samhället uppkom i Europa under medeltiden. Kungarna delade ut län till sina krigare, där de fick styra för kungens räkning och dra in skatt av bönderna.

Efter det att västra delen av romerska riket upplösts på 400-talet fortlevde östra delen med Konstantinopel som huvudstad. På 800- och 900-talen återtog Bysantinska riket flera förlorade provinser och upplevde en storhetstid omkring år 1000. Karl den store skapade kring år 800 ett rike som bestod av nuvarande mellersta Europa. Han ville återupprätta det romerska riket på kristen grund. Den antika kulturen förmedlades till Europa via den islamiska världen. Redan vid 700-talets början hörde hela Mellanöstern, Nordafrika och Spanien till det arabiska riket. 

Kultur - äldre medeltid

Den romersk-katolska kyrkans enstämmiga, liturgiska sång fick namn efter påven Gregorius i slutet av 500-talet. På 800-talet uppstod flerstämmig sång. Hjälte- och riddarsagor spreds under den äldre medeltiden. Hjältedikten Beowulf-kvädet skrevs av en okänd engelsk diktare. Handlingen utspelar sig i Danmark och Sverige och kom till mellan år 700 och 1000. Se bild ovan. Mohammed började skriva ner sina uppenbarelser i Koranen 610 och den kom att bestå av 114 kapitel, suror. De greikiska filosoferna och författarna övresattes till arabiska och räddades till eftervärlden. På 800-talet översattes sagosamlingen Tusen och en natt från persiska till arabiska med en ramberättelse om Sheherazade.

Äldre medeltid - stilhistoria/stilar

Under äldre medeltid präglas stilen av det bysantinska rikets kultur och av den islamiska expansionen och dess arabiska inflytande.

Tillbaka till början