Innehåll[Visa]

Begreppet postmodernism

Postmodernism är en samlande benämning på kritiken mot modernismen. Mo­der­nismen sågs som en historisk epok bland andra. Man menade att det bara finns subjektiva och indivi­duella sanningar och tron på den optimistiska, moderna vetenskapen och tekniken var borta. 

Post­mo­dernismen är mångkulturell och eklektisk, dvs man blandar från olika epoker och stilar eller använder äldre tiders stilar på ett nytt sätt. Robert Venturi förebådade postmodernismen och travesterade Mies van der Rohes ”less is more” till ”less is bore” och Ettore Sottsass blev för­grunds­gestalten. Hit räknas italienarna Ales­sandro Mendini och Matteo Thun, amerikanen Michael Graves, österrikaren Hans Hollein, japanen Shiro Kuramata, spanjoren Javier Mariscal, fransmannen Jean-Paul Gaultier, tjecken Boris Sipek m fl. Memphisgruppen var en italiensk antidesign-grupp med arkitekter och formgivare, som leddes av Ettore Sottsass och som visade sin kol­lektion första gången 1981. Man protesterade mot modernismen och den etablerade smaken och spelade stor roll för postmodernismen framväxt under 1980-talet. Namnet togs från den egyptiska staden Memfis och Bob Dylans musik.

Tillbaka till början 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre