Innehåll[Visa]

var en konst- och hantverksskola, som grundades 1919 i Weimar i Tyskland. Skolan flyttades till Dessau 1925 och stängdes 1933 av poli­tiska skäl. Bauhaus-skolan har haft stort inflytande på formgivningen under 1900-talet. Skolans verksamhet kan delas in i fem faser

, som också följer rektorerna, Walter Gropius 1919-25, Hannes Meyer 1928-30 och Ludwig Mies van der Rohe 1930-33. Först det expressiva, individuella och hantverksbaserade skedet, sedan ett formalistiskt skede, där grundformerna och -färgerna betonades, sedan ett skede då samarbetet med industrin inleddes och därefter ett analytiskt marxistiskt skede 1928-30 och slutligen ett materialmedvetet och esteti­serande skede 1930-33.

 

Namnet Bauhaus

Namnet Bauhaus anspelar på en medel­tida byggnads­hytta som en symbol för en plats där hantverkare, arkitekter och konst­närer kunde arbeta tillsammans och där gränserna mellan konst och hantverk skulle suddas ut. Målsättningen var att framställa prototyper av bruksföremål för massproduktion. Den s k nya sak­lig­heten - Bauhaus-stilen - funktio­na­lis­men, uttrycktes med asketiska former och ett geo­metriskt formspråk utan dekora­tioner. Form­språk­et baserades på klotet, kuben och konen och färgerna rött, blått och gult.

Formgivare och designers för Bauhaus

Marianne Brandt och Wilhelm Wagenfelld formgav lam­por, hushålls­föremål mm. Utställningen Staatliches Bau­haus in Weimar, 1919-1923, blev ton­givan­de för modern formgivning. Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam m fl gjorde de första stålrörsmöblerna i slutet på 1920-talet.

Läs mer om Bauhaus ur boken De formade 1900-talet.

Tillbaka till början

Bauhaus på Youtube

Tillbaka till början

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre