togs upp av författaren Susan Sontag i essän "Notes on 'Camp'" i tidskriften Partisan Review 1964. Enligt Sontag är något camp om det visar en blandning av "det överdrivna, det fantastiska, det passionerade och det naiva" på ett sätt som ter sig komiskt, samtidigt som det vädjar till betraktarens ömhet. Essän väckte stor debatt och begreppet camp har diskuterats flitigt. I vardagslivet har det fått ett visst släktskap med kitsch.

Tillbaka till början

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.
IKEA design och identitet
 
De formade 1900-talet : design a - ö
Bokpaket