används inom konst och design för att beteckna "samtida", "nutida". Som inredningsstil betecknade det en något mjukare och mer lekfull inredningsstil efter andra världskriget än den tidiga modernistiska. Numera står det för modernt, nutida, det senaste.

Tillbaka till början