Innehåll[Visa]

Modernismen

eller Modern Movement/modernistiska rörelsen kan ses som ett paraplybegrepp, från början av 1900-talet. Inom arki­tek­turen och i Sverige an­vänds modernism ofta synonymt med funktio­nalism. De flesta konst­ar­ter sökte moder­nistiska uttrycks­former under början av 1900-talet. Man ifrå­ga­satte traditioner och hade en rationell och kritisk hållning och var öppen för för­änd­ringar. Modernismens förespråkare visade också ofta en social medvetenhet. Inom konsten dominerade modernismen 1905-60 och omfattade olika riktningar, t ex expres­sionism, fauvism, kubism och post­kubism, konstruk­tivism, konkret konst, da­daism, surrealism och abstrakt expressionism. Läs mer under Stilhistoria, 1900-tal.

Läs mer om modernismen >>>

Tillbaka till början

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre