Innehåll[Visa]

Scandinavian Design

eller den skandinaviska stilen, var ett engelskt begrepp, som myntades på 1950-talet, då en medveten satsning på skandinavisk formgivning fick stor genomslagskraft. Ut­ställ­ningen Design in Scandinavia turnerade i USA och Canada 1954-57 och bidrog till att befästa begreppet. Utmärkande för idén bakom den skandinaviska stilen var förståelsen för den för materialet lämpliga konstruktionen; ett minimum av material­för­bruk­ning och ett maximum av nytta och harmoni för den mo­der­na människan i ett demokratiskt välfärds­sam­hälle. Funktionen kombi­nerades med enkel och elegant form, som gick igen i inred­ning, möbler och föremål. Utomlands beundrade man också nordiska föremål som i industriell form gav uttryck för vår hantverks­tradi­tion. I Sverige väckte utställningen H55 i Helsingborg stor uppmärksamhet. Där visades även nordisk konst­industri och konst­hantverk och den bidrog till att göra 1950-talet till formgivningens årtionde.

Tillbaka till början

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil
Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens uttryck, antikens pånyttfödelse under renässansen och nyklassicismen över i empiren och in i den moderna tidens teknik och framsteg med 1800-talets nystilar och 1900-talets modernism och postmodernism.

IKEA design och identitet
 
I boken kan man följa företaget och sortimentet decennium för decennium, från 1940-talet till nu. IKEA är ett barn av sin tid men skriver också skickligt sin tids stil.
De formade 1900-talet : design a - ö 
Boken innehåller ca 1500 formgivare och designers, företag, föreningar, grupper m fl.
Bokpaket - särskilt erbjudande för alla tre