Innehåll[Visa]

Renlärighet i form och färg - saklighet - industridesign

Stamp Design BRD  

 

Konst- och hantverksskola, grundad 1919 i Weimar av Walter Gropius. Han ville sudda ut gränserna mellan konst och hantverk och foga in dem i ett arkitektoniskt sammanhang. Bauhausmanifestet hade en vinjettbild med en medeltida katedral.

Namnet Bauhaus anspelar på en medeltida byggnadshytta och blev en symbol för en plats där hantverkare, arkitekter och konstnärer kunde samlas och arbeta tillsammans.

Utställningen Staatliches Bauhaus in Weimar, 1919-1923, blev tongivande för modern formgivning. Av politiska skäl flyttades skolan till Dessau 1925. Verksamheten var starkt inriktad på industrin och industritillverkning. Arkitektutbildning startades 1927. Skolan stängdes av politiska skäl 1932.

Pedagogiken byggde på att lära eleverna grundegenskaperna hos material, färg och form genom övningsuppgifter. Formspråket baserades på klotet, kuben och konen och färgerna rött, blått och gult. Viktiga var verkstäderna för tillverkning av modeller och förlagor för hantverksmässig och industriell produktion.

Den s k nya sakligheten - Bauhaus-stilen - funktionalismen, uttrycktes med ett geometriskt formspråk utan några dekorationer, asketiska former, rörelser och spel mellan volymer och ytor.

Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam m fl gjorde de första stålrörsmöblerna. Många produceras fortfarande. Marianne Brandt och Wilhelm Wagenfeld formgav lampor, hushållsföremål mm.

Se också Bauhaus under Design a-ö. 

Drängahusets stilhistoria och design i bokform. 
Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs mycket mer om design och stilhistoria i böckerna av Eva Atle Bjarnestam:

Alla tiders stil : yta och djup i stilhistorien under 3500 år  Läs ett utdrag ur Alla tiders stil.
IKEA design och identitet
 
De formade 1900-talet : design a - ö
Bokpaket