Innehåll[Visa]

Begreppet postmodernism

Postmodernism är en samlande benämning på kritiken mot modernismen. Mo­der­nismen sågs som en historisk epok bland andra. Man menade att det bara finns subjektiva och indivi­duella sanningar och tron på den optimistiska, moderna vetenskapen och tekniken var borta. 

Post­mo­dernismen är mångkulturell och eklektisk, dvs man blandar från olika epoker och stilar eller använder äldre tiders stilar på ett nytt sätt. Robert Venturi förebådade postmodernismen och travesterade Mies van der Rohes ”less is more” till ”less is bore” och Ettore Sottsass blev för­grunds­gestalten. Hit räknas italienarna Ales­sandro Mendini och Matteo Thun, amerikanen Michael Graves, österrikaren Hans Hollein, japanen Shiro Kuramata, spanjoren Javier Mariscal, fransmannen Jean-Paul Gaultier, tjecken Boris Sipek m fl. Memphisgruppen var en italiensk antidesign-grupp med arkitekter och formgivare, som leddes av Ettore Sottsass och som visade sin kol­lektion första gången 1981. Man protesterade mot modernismen och den etablerade smaken och spelade stor roll för postmodernismen framväxt under 1980-talet. Namnet togs från den egyptiska staden Memfis och Bob Dylans musik.

Tillbaka till början 

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: