The Aesthetic Movement elller l'art pour l'art

(estetiska rörelsen) från slutet av 1800-talet och med Oscar Wilde i spetsen, skilde sig från Arts and Crafts rörelsen, då man menade

att konsten hade ett eget existensberättigande utan socialt eller moraliskt syfte, l’art pour l’art, konsten för konstens egen skull. Denna inställning kom också att påverka 1900-talets konst och formgivning. Släktskap med den dekadenta rörelsen i Frankrike.

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: