Innehåll[Visa]

var en konst- och hantverksskola, som grundades 1919 i Weimar i Tyskland. Skolan flyttades till Dessau 1925 och stängdes 1933 av poli­tiska skäl. Bauhaus-skolan har haft stort inflytande på formgivningen under 1900-talet. Skolans verksamhet kan delas in i fem faser

, som också följer rektorerna, Walter Gropius 1919-25, Hannes Meyer 1928-30 och Ludwig Mies van der Rohe 1930-33. Först det expressiva, individuella och hantverksbaserade skedet, sedan ett formalistiskt skede, där grundformerna och -färgerna betonades, sedan ett skede då samarbetet med industrin inleddes och därefter ett analytiskt marxistiskt skede 1928-30 och slutligen ett materialmedvetet och esteti­serande skede 1930-33.

 

Namnet Bauhaus

Namnet Bauhaus anspelar på en medel­tida byggnads­hytta som en symbol för en plats där hantverkare, arkitekter och konst­närer kunde arbeta tillsammans och där gränserna mellan konst och hantverk skulle suddas ut. Målsättningen var att framställa prototyper av bruksföremål för massproduktion. Den s k nya sak­lig­heten - Bauhaus-stilen - funktio­na­lis­men, uttrycktes med asketiska former och ett geo­metriskt formspråk utan dekora­tioner. Form­språk­et baserades på klotet, kuben och konen och färgerna rött, blått och gult.

Formgivare och designers för Bauhaus

Marianne Brandt och Wilhelm Wagenfelld formgav lam­por, hushålls­föremål mm. Utställningen Staatliches Bau­haus in Weimar, 1919-1923, blev ton­givan­de för modern formgivning. Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe, Mart Stam m fl gjorde de första stålrörsmöblerna i slutet på 1920-talet.

Läs mer om Bauhaus ur boken De formade 1900-talet.

Tillbaka till början

Bauhaus på Youtube

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: