togs upp av författaren Susan Sontag i essän "Notes on 'Camp'" i tidskriften Partisan Review 1964. Enligt Sontag är något camp om det visar en blandning av "det överdrivna, det fantastiska, det passionerade och det naiva" på ett sätt som ter sig komiskt, samtidigt som det vädjar till betraktarens ömhet. Essän väckte stor debatt och begreppet camp har diskuterats flitigt. I vardagslivet har det fått ett visst släktskap med kitsch.

Tillbaka till början

Köp Evas böcker

AllaTreBb 
Läs om design och stilhistoria av Eva Atle Bjarnestam: